Παροχή οδηγιών για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα

Παρακαλώ οι γονείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δνση του σχολείου, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 12-5-2021.

 Λήψη αρχείου