Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών
Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023

Στοιχεία επικοινωνίας – αίτηση συμμετοχής

Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023

Αγαπητοί γονείς των μαθητών της Δ΄ τάξης,

Στην ιστοσελίδα και το blog του σχολείου μας θα βρείτε την εγκύκλιο διδασκαλίας της 2ης  Ξένης Γλώσσας για το επόμενο σχ. Έτος 2022-2023, όταν οι μαθητές θα φοιτήσουν στην Ε΄ τάξη του σχολείου. Παρακαλούμε να τη διαβάσετε προσεκτικά και να συμπληρώσετε τη σχετική Αίτηση – Δήλωση με τη

 » Read more

ΩΡΕΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 08:15 – 08:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10  ΛΕΠΤΩΝ: 08:45 -08:55

2Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 08:55 – 09:25

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10  ΛΕΠΤΩΝ: 09:25 -09:35

3Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 09:35 – 10:05

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10  ΛΕΠΤΩΝ: 10:05 -10:15

4Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 10:15 – 10:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10  ΛΕΠΤΩΝ: 10:45 -10:55

5Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 10:55 – 11:25

 » Read more

Σταθερά Σημεία Δειγματοληψίας για Ανίχνευση του νέου Κορωνοϊού