Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών
Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023

Στοιχεία επικοινωνίας – αίτηση συμμετοχής

Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023

Αγαπητοί γονείς των μαθητών της Δ΄ τάξης,

Στην ιστοσελίδα και το blog του σχολείου μας θα βρείτε την εγκύκλιο διδασκαλίας της 2ης  Ξένης Γλώσσας για το επόμενο σχ. Έτος 2022-2023, όταν οι μαθητές θα φοιτήσουν στην Ε΄ τάξη του σχολείου. Παρακαλούμε να τη διαβάσετε προσεκτικά και να συμπληρώσετε τη σχετική Αίτηση – Δήλωση με τη

 » Read more