Δικαιώματα των παιδιών στο Διαδίκτυο

Το φυλλάδιο «Βοηθώντας τα παιδιά να κατανοήσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στον πραγματικό και τον εικονικό κόσμο»  έχει εκδοθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματός του …

Δικαιώματα των παιδιών στο Διαδίκτυο Διαβάστε περισσότερα