Δικαιώματα των παιδιών στο Διαδίκτυο

Το φυλλάδιο «Βοηθώντας τα παιδιά να κατανοήσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στον πραγματικό και τον εικονικό κόσμο»  έχει εκδοθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματός του «Εκπαίδευση στην Ψηφιακή Πολιτειότητα» (Digital Citizenship Education ), ενόψει του εορτασμού της  Παγκόσμιας Ημέρα του Παιδιού (20η Νοεμβρίου).