Δήλωση Συμμετοχής σε ομίλους

Προσοχή!  Προστέθηκε και νέος όμιλος ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ για την Γ και Δ Δημοτικου.

Δηλώστε συμμετοχή των παιδιών σε ομίλους μέχρι και την Δευτέρα 10/10. Κάθε παιδί μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε 2 ομίλους.

Περιγραφές Ομίλων  (Νέο)

Δήλωση συμμετοχής σε όμιλο