Πρόγραμμα Διαμεσολάβησης συνομιλήκων

Το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα “Εκφοβισμός και το μοντέλο μεσολάβησης συνομιλήκων” του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.  Αφού έχει ήδη ολοκληρωθεί η επιμόρφωση των παιδιών, οι μικροί διαμεσολαβητές είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση στο προαύλιο του σχολείου μας!!!

0 02 05 4041190fc220831609a319ce341d4314c6113228e6c83dab07a0b475fe62f3fb 353a060dea496f91 0 02 05 a682039bf9472bb60292b0203f6b33062f51096d05275703664c8455499c0e8a 85d5f3f560128690