ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ. Τα παιδιά του Ολοήμερου φτιάχνουν το δικό τους ποίημα!

Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΛΛΑ

ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ

Αέρας φυσάει παντού
στο δρόμο παρακάτω
λουλούδια ανθίζουν
και το χορτάρι είναι καθαρό
Τα δέντρα πως ανθίζουν
πως φυτρώνουν τα χαμομήλια!
Τα λουλούδια είναι φρέσκα
και μυρίζουν σαν τον ωκεανό
Τα λουλούδια παίζουν κρυφτό
Οι καρδιές λάμπουν τρομερά
τώρα που φυτρώνουν τα δέντρα
Την Άνοιξη βγαίνουν τα λουλούδια και όλα μαζί
φτιάχνουν μια πολιτεία
με τόσο πολύ αέρα και αγάπη.

Εγγραφές σχολικού έτους 2018-2019

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 201819, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη
ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ.3β, του άρθρου 33 του ν. 4521/2018(ΦΕΚ 38 Α)
Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-19, μαθητές γεννημένοι το 2013 και 2014.

Οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία, τη σχολική χρονιά 2018-19 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 18 Μαΐου 2018 από 1.00μμ-2.00μμ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αίτηση εγγραφής-υπεύθυνη δήλωση. ( Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από το Νηπιαγωγείο)
2) Αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
3) Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
4) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ). (Το έντυπο παρέχεται από το Νηπιαγωγείο).
5) Υπεύθυνη δήλωση γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου

Για εγγραφή στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα απαιτούνται:

Βεβαιώσεις εργασίας γονέων ή κάρτες ανεργίας.

Πρόωρη αποχώρηση από το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα δεν προβλέπεται.