Κανονισμός Σχολείου

 Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:

 • Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται αλλά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες.
 • Οι παρακάτω κανόνες έχουν σκοπό να βοηθήσουν όλους μας ώστε να πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο μας να λειτουργεί ως μία κοινότητα αγωγής.
 • Κοινός στόχος στη σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά και η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας κ.λ.π. Στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται μερικοί από αυτούς τους κανόνες.

Η φοίτηση των μαθητών

Το σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης και οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Γι’ αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο δυσχεραίνει την πρόοδό τους.

 • Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.
 • Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος – ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκδρομές, παρελάσεις κ.ά.).
 • Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνο όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.). Στην περίπτωση αυτή ο γονέας υποχρεούται να ενημερώνει το σχολείο.
 • Σε περίπτωση ασθενείας κατά την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο, μετά από απουσία δύο & περισσοτέρων ημερών, χρειάζεται ιατρική βεβαίωση.
 • Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως – την ίδια ημέρα – το δάσκαλο της τάξης. Το ίδιο ισχύει και για το ολοήμερο.
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των Α΄ και Δ΄ Τάξεων (ΑΔΥΜ).

Άφιξη στο σχολείο

 • Η άφιξη των μαθητών γίνεται από τις 8:00 ως 8:15 .
 • Όσοι μαθητές είναι γραμμένοι στο Ολοήμερο και θέλουν να προσέρχονται νωρίτερα, μπορούν να γραφτούν στην Πρωινή Ζώνη του Ολοημέρου μετά από αίτησή τους.
 • Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Προσευχή

 • Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

Αποχώρηση από το σχολείο

 • Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί γι’ αυτό ο δάσκαλος της τάξης ή η διεύθυνση του σχολείου.
 • Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς – κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.
 • Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας κάποια μέρα καθυστερήσει.
 • Οι γονείς ή κηδεμόνες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αναχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους.

 

Διάλειμμα

 • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους δασκάλους ο χώρος παραμονής των μαθητών. Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει στην αίθουσα μόνος του.
 • Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Οι μαθητές παίζουν χωρίς να τσακώνονται και για οποιοδήποτε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο.
 • Με τη λήξη του διαλείμματος οι μαθητές προσέρχονται στο προαύλιο και κάνουν γραμμές μέχρι να τους παραλάβουν οι δάσκαλοί τους και να μπουν μαζί στην αίθουσα. Έχουν ήδη τελειώσει το φαγητό τους και έχουν τακτοποιήσει τις ανάγκες τους.

Επισκέψεις – γιορτές

 • Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το πρόγραμμα διαμορφώνεται. Για παράδειγμα στις Εθνικές γιορτές ορίζουμε τη διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο.

Γενικά

 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.
 • Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία του υπουργείου παιδείας δεν επιτρέπεται για τους μαθητές.
 • Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τους συμμαθητές τους, να συνεργάζονται μεταξύ τους, να μην τσακώνονται, να βοηθούν όσους έχουν ανάγκη, να μην ασκούν κανενός είδους βία (σωματική, λεκτική, κοινωνική, ηλεκτρονική) μεταξύ τους και να μην κάνουν ενέργειες με τις οποίες βάζουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα (τρέξιμο στις σκάλες, τρικλοποδιές, απότομο άνοιγμα ή κλείσιμο της πόρτας κ.ά.).
 • Ο σεβασμός των μαθητών προς τα βιβλία πρέπει να θεωρείται δεδομένος και γι’ αυτό είναι ανεπίτρεπτη η κακή χρήση, η κακοποίηση, η απαξίωση και ο ευτελισμός τους.
 • Όλοι μας πρέπει να συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας στο χώρο του σχολείου και γι’ αυτό δεν αφήνουμε τα φώτα χωρίς λόγο ανοιχτά και τις βρύσες να τρέχουν άσκοπα.
 • Οι μαθητές δεν καταστρέφουν και δεν προκαλούν φθορές σε αντικείμενα, παιδαγωγικό υλικό και κτηριακές εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση υλικής φθοράς, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα μαθητή, η αποκατάσταση επιβαρύνει το γονέα – κηδεμόνα.
 • Η προστασία του σχολικού κτηρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας.

Γονείς – κηδεμόνες

 • Οι γονείς ή κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και τη συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης. Η ημερομηνία της συνάντησης ορίζεται από το σχολείο.
 • Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
 • Οφείλουν να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στο διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.
 • Κανένας ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε το δάσκαλο της τάξης ή το διευθυντή, οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα.
 • Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν στο προαύλιο του σχολείου, αποχωρούν.
 • Γενικότερα κανένας ενήλικος ή ανήλικος «εξωσχολικός» δεν έχει το δικαίωμα να βρίσκεται στο κτήριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια.
 • Σε περίπτωση απουσίας μαθητή καλό είναι να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια.
 • Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του, πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο.
 • Το τηλέφωνο του σχολείου είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν τα σωστά τηλέφωνά σας.

Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό κλίμα συνεργασίας σχολείου – οικογένειας με κοινό στόχο την πρόοδο των παιδιών.                                                                                                                                                                                                                                          ΠΡΟΣΟΧΗ  Το σχολείο μας τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, λόγω της πανδημίας του κοροναϊού, πολλά από από τα προηγούμενα μέτρα αναιρούνται προσωρινά, όσο διαρκεί η πανδημία.

                                                       Η Δ/νση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου