Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας (ΕΧΟΑ)

Το σχολείο μας, 17ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου  συμμετέχειστην Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας (ΕΧΟΑ).  Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας (ΕΧΟΑ) erscharter.eu αποτελεί τη μεγαλύτερη πλατφόρμα της Κοινωνίας των Πολιτών για την Οδική Ασφάλεια και αριθμεί περισσότερα από 4.000 Μέλη σε όλη την Ευρώπη. Σκοπός της ΕΧΟΑ είναι η προώθηση μηνυμάτων και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών Οδικής Ασφάλειας από πλευράς των οργανισμών-μελών της, προς την επίτευξη του στόχου που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μείωση κατά 50% των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών στους δρόμους έως το 2030. Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς» είναι ο Εθνικός Συντονιστής των Μελών της ΕΧΟΑ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το αρχείο μας, το 17ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου έγινε Μέλος του δικτύου της το έτος 2019. Οι δράσεις συνεχίζονται με στόχο την ενίσχυση δεξιοτήτων και την ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών μας , ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνους και ελεύθερους πολίτες.

Δημοσιεύθηκε στην Γενικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση