Εργαστήρια δεξιοτήτων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

.png

Όραμα μας είναι η δημιουργία μιας εκπαιδευτικής κοινότητας μέσα στην οποία εκπαιδευτικοί και μαθητές σε συνεργασία μεταξύ τους, με σεβασμό στη διαφορετικότητα, ακολουθώντας τα δημοκρατικά ιδεώδη, δημιουργούν, καινοτομούν και οικοδομούν γνώση και μάθηση μέσα σ’ ένα ευχάριστο περιβάλλον. Οραματιζόμαστε αυριανούς πολίτες με αναπτυγμένες δεξιότητες της ζωής και του νου, με ψηφιακές δεξιότητες, με θετικές στάσεις και πεποιθήσεις, με κοινωνική ευθύνη, οικολογική συνείδηση, ενσυναίσθηση, γνώση των δικαιωμάτων τους, που θα ενδιαφέρονται για τη βελτίωση τόσο της δικής τους ζωής όσο και της κοινωνίας.