Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 19/11/2014 και παρουσία 22 γονέων και κηδεμόνων, εκλέγησαν τα παρακάτω άτομα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

email Συλλόγου: syllogos16ou@gmail.com

Κατσουλάκη Αφροδίτη: Πρόεδρος (6947 444942)
Μηλιαράκης Μιχάλης: Αντιπρόεδρος (6937 057186)
Χρηστάκη Μαρία: Γραμματέας (6942 270427)
Ανδριάνη Σοφία: Ταμίας (6986 642685)
Τσακουντάκη Άννα : Μέλος (6945 791747)
Σκουλατάκης Γιώργος: Μέλος (6973 029183)
Γκούφα Παρασκευή: Αναπληρωματικό Μέλος (6942 844198)
Αθουσάκης Βαγγέλης : Ελεγκτική Επιτροπή (6979 971419)