Ε’ Δημοτικού / Μαθηματικά

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΟ
Βλέπω τις διαιρέσεις και γράφω το αποτέλεσμα. Προσοχή στις οδηγίε…
Παιχνίδι (html – 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ
Γράφω το εμβαδόν των ορθογωνίων τριγώνων που βλέπω.
Παιχνίδι (html – 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ
Βρίσκω το εμβαδόν των οργθογωνίων τριγώνων που βλέπω.
Παιχνίδι (html – 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ
Βρίσκω το εμβαδόν των οργθογωνίων παραλληλογράμμων που βλέπω.
Παιχνίδι (html – 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

ΙΣΟΕΜΒΑΔΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
Παίζω με το τάγκραμ
Παιχνίδι ( html ),  Σελίδα: Tangram Games,  Παραγωγή: Tangram Games

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
Αντιστοιχίζω το μισό της κάθε πρότασης με το άλλο της μισό.
Παιχνίδι (html – 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ, ΕΜΒΑΔΟΝ
Γράφω την περίμετρο ή το εμβαδόν των σχημάτων που βλέπω
Παιχνίδι ( html ),  Σελίδα: BGFL,  Παραγωγή: BGFL

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
Γράφω τη περίμετρο των γεωμετρικών σχημάτων που βλέπω
Λογισμικό (xls – 0,3 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

ΟΜΩΝΥΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ
Μετατρέπω τα κλάσματα σε ομώνυμα
Έντυπο (doc – 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ
Γράφω τους σωστούς αριθμούς ώστε τα κλάσματα να είναι ισοδύναμα
Λογισμικό (xls – 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – ΕΙΔΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Επιλέγω τι είδους λύσεις ταιριάζουν στα προβλήματα της κλασματική…
Παιχνίδι (pps – 2,3 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Μαθαίνω βοηθώντας στη λύση του προβλήματος με κλασματική μονάδα
Παιχνίδι (pps – 1,8 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Μαθαίνω βοηθώντας στη λύση του προβλήματος με κλασματική μονάδα
Παιχνίδι (pps – 1,8 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Αντιστοιχίζω τις προτάσεις για να φτιάξω τη λύση του προβλήματος
Παιχνίδι (html – 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Αντιστοιχίζω το κάθε κλάσμα με την ποσότητα που εκφράζει
Παιχνίδι (html – 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ 10
Κάνω κλικ πάνω στην αριθμογραμμή του 10 όπου μου δείχνει το κλάσμ…
Παιχνίδι (pps – 0,9 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΑΡΙΘΜΟΓΡΑΜΜΗ
Βλέπω πως τοποθετώ ένα κλάσμα στην αριθμογραμμή
Παρουσίαση (pps – 0,3 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ 10, 100, 1000
Λογισμικό αξιολόγησης (xls-0,2MB) Λογισμικό αξιολόγησης (xls-0,2MB)
2 Αρχεία,  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕ 10, 100, 1000 κτλ
Βρίσκω τα αποτελέσματα των διαιρέσεων με 10, 100, 1000 …
Λογισμικό (xls – 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ ΜΕ 10, 100, 1000 κτλ
Βρίσκω τα αποτελέσματα των πολλαπλασιασμών με 10, 100, 1000 …
Λογισμικό (xls – 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Λύνω τις διαιρέσεις με δεκαδικό υπόλοιπο
Λογισμικό (xls – 0,2 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ
Βλέπω τα προβλήματα και γράφω πως θα κάνω τον πολλαπλασιασμό ή τη…
Λογισμικό (xls – 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

ΘΕΣΗ ΔΙΑΙΡΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΤΕΟΥ
Βλέπω τα προβλήματα και γράφω πως θα κάνω τη διαίρεση ή τον πολλα…
Λογισμικό (xls – 0,2 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΗ ΜΟΝΑΔΑ
Φτιάχνω την ακέραιη μονάδα με πολλούς τρόπους
Παιχνίδι (pps – 2,2 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

ΘΕΣΗ ΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ
Βλέπω πως φτιάχνουμε δεκαδικό ενδιάμεσο σε άλλους δύο
Παρουσίαση (pps – 2,3 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ, ΚΛΑΣΜΑΤΑ – ΔΕΚΑΔΙΚΑ
Βλέπω τις αναλογίες και φτιάχνω τα κλάσματα και τους αριθμούς
Λογισμικό (xls – 0,2 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Γράφω τα κλάσματα και τους δεκαδικούς αριθμούς που πρέπει
Λογισμικό (xls – 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

ΜΕΙΚΤΗ ΓΡΑΦΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
Γράφω τη σωστή μεικτή γραφή των αριθμών
Λογισμικό (xls – 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

ΑΞΙΑ ΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Φτιάχνω το μεγαλύτερο και το μικρότερο αριθμό με τα ψηφία που έχω
Λογισμικό (xls – 0,1 MB),  Σελίδα: inSchool,  Παραγωγή: inSchool

Μαθηματικά κατά ενότητα

Επαναληπτικό 1ης ενότητας (1) (Νέα βιβλία)

Επαναληπτικό 1ης ενότητας (2) (Νέα βιβλία)

Επαναληπτικό 2ης ενότητας (1) (Νέα βιβλία)

Επαναληπτικό 2ης ενότητας (2) (Νέα βιβλία)

Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό (κεφ. 18) (Νέα βιβλία)

Επανάληψη 3ης ενότητας (Νέα βιβλία)

Επαναληπτικό 3ης ενότητας (1) (Νέα βιβλία)

Επαναληπτικό 3ης ενότητας (2) (Νέα βιβλία)

Επαναληπτικό 5ης ενότητας (Νέα βιβλία)

Επαναληπτικό 6ης ενότητας (κεφ. 36-40) (Νέα βιβλία)

Επαναληπτικό 7ης ενότητας (κεφ. 41-45) (Νέα βιβλία)

1ο κριτήριο

2ο κριτήριο

3ο κριτήριο

4ο κριτήριο

5ο κριτήριο

8ο κριτήριο

9ο κριτήριο

10ο κριτήριο

Πολλαπλασιασμός

Διαιρετότητα

Κλάσματα, δεκαδικοί

Μέτρηση μεγεθών

Γωνίες, βάρος, χρόνος

Κύκλος

Εμβαδό

Προβλήματα Α΄

Προβλήματα Β΄

Μαθηματικά Ε΄-Κύπρος

Για να μπορείτε να ανοίξετε τα συμπιεσμένα files πρέπει να έχετε το πρόγραμμα winzip

icon Εποπτικό υλικό μαθηματικών (246.09 kB)

icon·Προβλήματα για …έξυπνους λυτές 1 (231 kB)

icon·Προβλήματα για …έξυπνους λυτές 2 (324.5 kB)

icon Προβλήματα για …έξυπνους λυτές 3 (204 kB)

icon Applets (4.69 MB)

Ενότητα 1:

icon Ποικιλία ασκήσεων

icon Αριθμοί (581.01 kB)

icon Πράξεις-προβλήματα (31.76 kB)

icon Γεωμετρία (20.15 kB)

icon Κλάσματα (1.1 MB)

icon Επαναλήψεις-Αξιολογήσεις (103.22 kB)

Ενότητα 2:

icon Γεωμετρία (20.15 kB)

icon Επαναληπτικά φυλλάδια

icon Αρχαία συστήματα αρίθμησης

icon Δεκαδικό σύστημα

icon Προβλήματα τιμοκατάλογου

icon Προσεταιριστική και επιμεριστική ιδιότητα

icon Το τρίγωνο του Πασκάλ (12.5 kB)

icon Τρίγωνο του πασκάλ (955.5 kB)

icon Επαναλήψεις-Αξιολογήσεις (47.22 kB)

Ενότητα 3:

icon Το εκατομμύριο

icon Το εκατομμύριο-αποκόμματα

icon Χρόνος

icon Μετρήσεις

icon Γραφικές παραστάσεις

icon Λύση προβλημάτων1

icon Λύση προβλημάτων2

icon Προβλήματα διαδικασίας

icon Προβλήματα τιμοκαταλόγου

icon Σχολικά είδη

icon Ποσοστά – Σχέδιο μαθήματος

icon Ποσοστά σ20

icon Προβλήματα με ποσοστά

icon Δεκαδικοί – Ασκήσεις

icon Δεκαδικοί 1

icon Δεκαδικοί 2

icon Αξιολόγηση

icon Αξιολόγηση αδυνάτων

icon Επανάληψη

icon Τελική αξιολόγηση

Ενότητα 4:

icon Διαιρετότητα1

icon Κριτήρια διαιρετότητας

icon Πρώτοι αριθμοί

icon Το κόσκινο του Ερατοσθένη

icon Αμβλεία γωνία

icon Οξεία γωνία

icon Παραπληρωματικές γωνίες

icon Συμπληρωματικές γωνίες

icon Γωνίες παρουσίαση (2.21 MB)

icon Γωνιές Σχ μαθήματος

icon Μέτρηση γωνιών

icon Απλοποίηση κλασμάτων

icon Αξιολόγηση κλασμάτων

icon Δεκαδικοί – Ποσοστά

icon Ισοδύναμα κλάσματα

icon Κλάσματα σ118

icon Κλάσματα – δεκαδικοί – ποσοστά 1

icon Κλάσματα-Δεκαδικοί-Ποσοστά2

icon Κλάσματα – δεκαδικοί – ποσοστά 3

icon Ποσοστά

icon Ποσοστά σ90

icon Αξιολόγηση ενότητα 4

icon Διαγνωστική άσκηση

icon Επαναληπτικές ασκήσεις1

icon Επαναληπτικές ασκήσεις2

icon Επαναληπτικές ασκήσεις3

icon Επαναληπτικές ασκήσεις4

icon Κύκλος

Ενότητα 5:

icon Μικτοί σελ 46

icon Μικτοί-Καταχρηστικοί

icon Μονάδα-Εκατοστά

icon Μικτοί-προβλήματα

icon Πρόσθεση-Αφαίρεση μικτών

icon Πιθανότητες

icon Ποσοστά – ΦΠΑ

icon Ποσοστά 1

icon Ποσοστά 2

icon Ποσοστα 3

icon Πολλαπλασιασμός ακεραίων

icon Αξιολόγηση 1

icon Αξιολόγηση 2

icon Αξιολόγηση 3α

icon Αξιολόγηση 3β

icon Επαναληπτικές ασκήσεις 1

icon Επαναληπτικές ασκήσεις2

icon Επανάληψη πολλαπλασιασμός δεκαδικών ποσοστά 1

icon Επανάληψη πολλαπλασιασμός δεκαδικών ποσοστά 2

icon Επανάληψη πολλαπλασιασμός δεκαδικών ποσοστά 3

icon Επανάληψη-Αξιολόγηση

icon Λύση προβλήματος

icon Πολλαπλασιασμός δεκαδικών 1

icon Πολλαπλασιασμός δεκαδικών 2

icon Πολλαπλασιασμός δεκαδικών 3

icon Πολλαπλασιασμός δεκαδικών-Ποσοστά

icon Πολλαπλασιασμός κλασμάτων-Γραφικά

Ενότητα 6:

icon Πιθανότητες

icon Εμβαδό παραλληλογράμμου

icon Επίλυση προβλημάτων

icon Κλάσματα-Δεκαδικοί1

icon Κλάσματα-Δεκαδικοί2

icon Πολλαπλασιασμός κλασμάτων1

icon Πολλαπλασιασμός κλασμάτων2

icon Αξιολόγηση1

icon Αξιολόγηση2

icon Αξιολόγηση3

icon Αξιολόγηση4

icon Αξιολόγηση5

icon Επαναληπτικές ασκήσεις1

icon Επαναληπτικές ασκήσεις2

Ενότητα 7:

icon Διατεταγμένα ζεύγη

icon Διατεταγμένα ζεύγη2

icon Γραφική Παράσταση

icon Δοκίμιο αξιολόγησης

Ενότητα 8:

icon Διαίρεση κλασμάτων

icon Επίλυση προβλημάτων

icon Πολλαπλασιασμός μικτών

Πηγή:
http://3dim-megar.att.sch.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *