Δ’ δημοτικού / Μαθηματικά

Περιεχόμενα Δ΄ Δημοτικού
σελ 1 – 24
1 Επανάληψη ύλης της Γ΄ τάξης (Μαθηματικά)
2 Γεωμετρικά στερεά
3 Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, κύβος
4 Επαναληπτικό Ενότητες 1-2 (Μαθηματικά)
5 Πρόσθεση, Πολλαπλασιασμός, Διαίρεση
6 Πρόσθεση – Αφαίρεση
7 Επαναληπτικό (Γραμμές, στερεά, γωνίες, συμμετρία)
8 Προβλήματα
9 Διαγώνισμα μαθηματικών
10 Επαναληπτικό Κριτήριο Μαθηματικών α΄ τριμήνου
11 Ασκήσεις για το Πάσχα (Μαθηματικά)
12 Επαναληπτικό Κριτήριο Μαθηματικών β΄ τριμήνου
13 Διαγώνισμα Αριθμητικής
14 Κλασματική μονάδα – κλασματικός αριθμός
15 Επαναληπτικό Φυλλάδιο Αριθμητικής για το Πάσχα
16 Προβλήματα με περισσότερο – λιγότερο
17 Γραμμές, γωνίες, Μονάδες μέτρησης μήκους
18 Ταξινόμηση αριθμών
19 Προβλήματα
20 Ονομασία αριθμών
21 Μετατροπή χρηματικών μονάδων – μονάδων μέτρησης μήκους
22 Σύγκριση αριθμών, Ταξινόμηση αριθμών, Προβλήματα
23 Αντίστροφα προβλήματα, Πολλαπλάσια, Επαλήθευση πολλαπλασιασμού
24 Διαιρέσεις – Επαληθεύσεις, Προβλήματα

Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης(1)-αριθμοί έως το 10.000 αρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (2)-αριθμοί έως το 20.000
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (3)-Προβλήματα αξιολόγησης και οργάνωσης πληροφοριών
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (4)-1ο Επαναληπτικό μάθημα αρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (5)-Πρόσθεση και αφαίρεση αρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (6)-Πολλαπλασιασμός
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (7)-δεκαδικά κλάσματα αρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (8)-Πρόσθεση δεκαδικών αρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (9)-3ο επαναληπτικό,δεκαδικοί αρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (10)-Πράξεις με συμμιγείς και δεκαδικούς
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (11)-δεκαδικά κλάσματα αρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (12)-1ο κριτήριο Β΄Περίοδος αρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (13)-Εμβαδόν,Περίμετρος Παραλληλογράμμων αρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (14)-5ο επαναληπτικό εμβαδόν περίμετρος αρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (15)-5ο κριτήριο αξιολόγησης αρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (16)-Οι αριθμοί ως το 100.000 αρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (17)-Πολλαπλασιάζω και διαιρώ αρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.
Ασκήσεις γλώσσας για την Δ΄ΤάξηΜαθηματικά Δ΄τάξης (18)-Πολλαπλασιάζω με τριψήφιο πολλαπλασιαστή αρχείο pdf Αρχείο pdf.Χρειάζεστε τον acrobat reader.Κατεβάστε το πρόγραμμα από εδώ.

Μαθηματικά Δ΄-Κύπρος

icon·Προβλήματα για …έξυπνους λυτές 1 (231 kB)

icon·Προβλήματα για …έξυπνους λυτές 2 (324.5 kB)

icon Προβλήματα για …έξυπνους λυτές 3 (204 kB)

Ενότητα 1η

icon Αισθητοποίηση έως το 1000

icon Αξία θέσης ψηφίου 1

icon Αξία θέσης ψηφίου 2

icon Αριθμητικά μοτίβα

icon Διαγώνισμα επί και διά

icon Διαγώνισμα πίνακες πολλαπλασιασμού

icon Πίνακας πολλαπλασιασμού

icon Πίνακες πολλαπλασιασμού

icon Προβλήματα αξίας θέσης ψηφίου

icon Προβλήματα διαδικασίας

icon Προβλήματα με αριθμητικά μοτίβα

icon Προβλήματα_ακεραίων

icon Τέσσερις πράξεις

icon Χρήση υπολογιστικής μηχανής

icon Ατομικό δελτίο αξιολόγησης

icon Αξιολόγηση 1ης ενότητας

icon Διαγώνισμα 1ης ενότητας

icon Επανάληψη 1

icon Επανάληψη 2

icon Επανάληψη 3

icon Επανάληψη 4

Ενότητα 2η

icon Αξιολογήσεις 2

icon Αριθμοί 2 (156.89 kB)

icon Κλάσματα 2 (253.03 kB)

icon Πράξεις 2 (293.91 kB)

icon Προβλήματα ακεραίων (514.56 kB)

icon Χρόνος (84.02 kB)

Ενότητα 3η

icon Αισθητοποίηση

icon Αριθμοί πενταψήφιοι

icon Αριθμοί ως 100 000

icon Οι αριθμοί ως το εκατομμύριο

icon Προβλήματα ακεραίων1

icon Προβλήματα ακεραίων2

icon Προβλήματα ακεραίων3

icon Προβλήματα ακεραίων4

icon Προβλήματα ακεραίων5

icon Προβλήματα ακεραίων6

icon Προβλήματα ακεραίων7

icon Προβλήματα με σχεδιαγράμματα

icon Προβλήματα όλων των τύπων

icon Ασκήσεις κλασμάτων

icon Έννοια κλασμάτων

icon Κλάσματα – Δεκαδικοί

icon Κλάσματα-Προβλήματα

icon Κλάσματα1

icon Κλάσματα2

icon Κλάσματα σ52

icon Κλάσματα σ57

icon Ασκήσεις προσθαφαίρεσης

icon Δεκαδικοί εργασίες

icon Εμβαδό τετραγώνου

icon Καρτέλες κλασμάτων

icon Λογικά διαγράμματα

icon Πολλαπλασιασμός 10 100 1000

icon Πολλαπλασιασμός ακεραίων

icon Πράξεις

icon Πρόσθεση-Αφαίρεση

icon Τέσσερις πράξεις

icon Χρήση υπολογιστικής μηχανής

icon Αξιολόγηση ενότ 3

icon Δελτίο αξιολόγησης

icon Διαγνωστικό στα προβλήματα

icon Διαγώνισμα ενότ.3

icon Επαναληπτικές ασκήσεις1

icon Επαναληπτικές ασκήσεις2

icon Επαναληπτικές ασκήσεις3

icon Επαναληπτικές ασκήσεις4

icon Θεραπευτικές εργασίες1

icon Θεραπευτικές εργασίες2

icon Θεραπευτικές εργασίες3

Ενότητα 4η

icon Μαγικά τετράγωνα

icon Προβλήματα 1

icon Προβλήματα 2

icon Προβλήματα διαίρεσης

icon Προβλήματα με δύο πράξεις1

icon Προβλήματα με δύο πράξεις2

icon Προβλήματα με δύο πράξεις3

icon Προβλήματα σελ110

icon Σχεδιαγράμματα

icon Διαίρεση με πολλαπλάσια του 10

icon Διαίρεση με το 10

icon Κλάσματα

icon Ώρα σ120

icon Δεκαδικοί

icon Δεκαδικοί1

icon Δεκαδικοί στη ζωή μας

icon Αμβλεία γωνία

icon Γραφικές παραστάσεις

icon Γραφική παράσταση – έρευνα

icon Μέτρηση αποστάσεων σ116

icon Ορθή γωνία

icon Οξεία γωνία

icon Διαγώνισμα

icon Δοκίμιο για αδύνατους

icon Αξιολόγηση ενότ 4

icon Επανάληψη

icon Χωρητικότητα σ118

Ενότητα 5η

icon Αισθητοποίηση 1

icon Αισθητοποίηση 2

icon Αξιολόγηση1

icon·Αξιολόγηση2

icon·Αξιολόγηση3

icon Διαίρεση με πολλαπλάσια του 10

icon Διαίρεση με το 10

icon Διαφάνεια 1

icon Διαφάνεια 2

icon Διαφάνεια 3

icon Διαφάνεια 4

icon Διαφάνειες κλάσματα

icon Επαναληπτικές ασκήσεις1

icon Επαναληπτικές ασκήσεις2

icon·Κλάσματα

icon Κλίμακα

icon Πολλαπλασιασμός με το 10

icon Προβλήματα σελ 21

icon Προβλήματα σελ 36

icon Προβλήματα σελ 39

icon Πρόσθεση-Αφαίρεση κλασμάτων

icon Σύμβολα πρόσθεσης αφαίρεσης

icon Το κιλό

icon Το λίτρο

icon Σχεδιαγράμματα1

icon Σχεδιαγράμματα2

icon Αναπτύγματα γεωμετρικών σχημάτων

icon Πολύγωνα-Σχήματα

icon Χαρακτηριστικά σχημάτων

Ενότητα 6η

icon Κλίμακα

icon Κλίμακα, ενότητα 6

icon Προβλήματα σ. 97

icon Προβλήματα σ. 102

icon Αξιολόγηση1

icon Αξιολόγηση2

icon Επαναληπτικές ασκήσεις1

icon Επαναληπτικές ασκήσεις2

icon Επαναληπτικές ασκήσεις3

icon Επαναληπτικές ασκήσεις4

Ενότητα 7η

icon Ενότητα 7, πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί.

Ενότητα 8η

Γραφικές Παραστάσεις

agapimeno_mathima.doc Αγαπημένο μάθημα

agapimeno_mathima_pinakas_katagrafis.doc Αγαπημένο μάθημα – πίνακας καταγραφής

agapimeno_zoo_pinakas_katagrafis.doc Αγαπημένο ζώο – πίνακας καταγραφής

arithmos_vivlion_pinakas_katagrafis.doc Αριθμός βιβλίων – πίνακας καταγραφής

grafikes_parastaseis.xls Γραφικές παραστάσεις 1

grafikes_parastaseis_2.xls Γραφικές παραστάσεις 2

o_arithmos_ton_vivlion.xls Ο αριθμός των βιβλίων

ora_gia_ypno.doc Ώρα για ύπνο

ora_gia_ypno_diafaneia.doc Ώρα για ύπνο – διαφάνεια

ora_gia_ypno_pinakas_katagrafis.doc Ώρα για ύπνο – πίνακας καταγραφής

symperasmata_erevnas.doc Συμπεράσματα έρευνας

tileoptiki_ekpompi_pinakas_katagrafis.doc Τηλεοπτική εκπομπή – πίνακας καταγραφής

Πηγή:
http://3dim-megar.att.sch.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *