Εργαστήρια δεξιοτήτων :   Είμαι εγώ !!!    Είμαι  μοναδικός!!

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ -ΕΥ ΖΗΝ

ΥΓΕΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣΕ ΘΕΜΑΤΑ  ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ

                                                                                     Είμαι εγώ !!!

                                                                               Είμαι  μοναδικός!!

Στα πλαίσια του εργαστηρίου  τα παιδιά ζωγραφίσανε τον εαυτό τους!!!

CC BY 4.0 Εργαστήρια δεξιοτήτων :   Είμαι εγώ !!!    Είμαι  μοναδικός!! από 131 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά δημιουργού4.0.