Το διδακτικό προσωπικό

 

                                         ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ

                                       Οι νηπιαγωγοί που εργάζονται στο σχολείο μας είναι:
                                             ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ: Δήμητρα Γεωργίου.
                                             ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ    : Σαββούλα Γκαρνάρα
                                                                      Πετροπούλου   Βασιλική
                                                                        Παράσογλου Μαρία
                                                                            Λάμπρου  Ζωή 
                                                                                Ευθυμίου  Ηλιάνα (αγγλικών)