ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία- Από το σχολικό έτος 2021-2022 η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων ετών γίνεται υποχρεωτική
Το σχολικό έτος 2021-2022 θα φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο:
α. ΠΡΟΝΗΠΙΑ  τα οποία έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2017 έως και 31 Δεκεμβρίου 2017,
β. ΝΗΠΙΑ τα οποία έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2016 έως και 31 Δεκεμβρίου 2016.