ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Στο ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ κάτω από την στήλη ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ θα αναρτώνται ιστορίες ωφέλιμες για όλους μας αλλά κυρίως για τους εφήβους μαθητές μας .

Κάνοντας λοιπόν κλικ στο ΜΕΝΟΥ -> ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ μπορείτε να τις διαβάσετε ή να τις  δείτε σε βίντεο  .