ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας ως εξής:


Διεύθυνση: ΚΑΛΙΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1

Τηλ : 2410611044

Fax : 2410611044

email:  mail@12lyk-laris.lar.sch.gr