Για να μη λησμονούμε το 1821 και τους Ήρωες

Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η επί τετρακόσια χρόνια δουλεία στους Τούρκους κατακτητές υπήρξε σκληρή και οδυνηρή, με φοβερές και καταστρεπτικές συνέπειες.

Συνέχεια ανάγνωσης «Για να μη λησμονούμε το 1821 και τους Ήρωες»