1η Υποδειγματική Διδασκαλία

Β2 2

Μέντορας: Θωμάς Σιμόπουλος (ΠΕ70)

Εκπαιδευτικός: Δέσποινα Φαντσιούδη (ΠΕ71)

Τμήμα: Β2 

 

Δραστηριότητες:Β2 1

 • Ανάγνωση παραμυθιού: «Η Μόνα στο καινούριο σχολείο», σχολιασμός του παραμυθιού για τον ενδοσχολικό εκφοβισμό με στοχευμένες ερωτήσεις.
 • Προβολή ταινίας μικρού μήκους στο διαδίκτυο.
 • Ζωγραφική και εικονογράφηση του θέματος συζήτησης : «Φτιάχνω το Παζλ της Καλής Συμπεριφοράς».

 

 

 

Στόχοι δραστηριοτήτων:

 • Να αναγνωρίσουν τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές των ηρώων του παραμυθιού/ταινίας και να είναι σε θέση να προτείνουν σχετικές λύσεις για τα διάφορα περιστατικά βίας.
 • Να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των θυμάτων.
 • Να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των θυτών.
 • Να είναι σε θέση να μπουν στη θέση του θύματος (ενσυναίσθηση) και να εκφράσουν τα συναισθήματα τους.

Αποτίμηση Υποδειγματικής Διδασκαλίας

 • Εφαρμόστηκαν όλες οι δραστηριότητες που είχαν προγραμματιστεί.Β2 3
 • Η ανάγνωση του παραμυθιού και η προβολή της ταινίας κέντρισαν το ενδιαφέρον των περισσότερων μαθητών.
 • Οι περισσότεροι μαθητές φάνηκε πως αναγνώρισαν τις μη επιθυμητές συμπεριφορές και αυτό αποδεικνύεται μέσα από την εικονογράφηση του θέματος συζήτησης στο «Παζλ Καλής Συμπεριφοράς».
 • Στις ερωταποκρίσεις όμως, συμμετείχε συγκεκριμένη μερίδα μαθητών.

Οργάνωση  διδασκαλίας :   Δέσποινα Φαντσιούδη ( ΠΕ71)