Το Τμήμα Τροχαίας Βόλου ενημέρωσε τις Σχολικές Τροχονόμους του Σχολείου μας

ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Ύστερα από κάλεσμα της διεύθυνσης του Σχολείου,  μας επισκέφτηκε η Τροχαία Βόλου και ενημέρωσε τις  Σχολικές Τροχονόμους σχετικά με τις υποχρεώσεις και τους τρόπους άσκησης των καθηκόντων τους. Τους ευχαριστούμε!