Φροντίζω κι ενεργώ για το πάρκο της γειτονιάς μου

IMG 20240409 1020211

Στα πλαίσια του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων «Φροντίζω κι ενεργώ για το πάρκο της γειτονιάς», της 3ης θεματικής «Ενδιαφέρομαι κι Ενεργώ» οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β τάξης και των δύο τμημάτων επισκέφτηκαν το πάρκο της γειτονιάς, έτοιμοι/ες να παρατηρήσουν, να ερευνήσουν και να αποτυπώσουν προβλήματα, θετικές ενέργειες και λύσεις!!!

IMG 20240409 1020211                  IMG 20240409 104530

Μέσα στην τάξη τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με την έννοια του εθελοντισμού, την εκμάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος, μέσω του οποίου εξασκήθηκαν σε στρατηγικές διερεύνησης, υποθέσεων, δοκιμών και σχεδιασμού δράσεων. Στρατηγικές που οδηγούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων Zωής και του Νου για παιδιά, με στόχο τη δ ημιουργία ενεργών μελλοντικών πολιτών, κριτικά και δημιουργικά σκεπτόμενων.

Επί χάρτου, λοιπόν, πλαισιώθηκε και σχεδιάστηκε το εργαστήριο στην τάξη με ποικίλες δραστηριότητες τόσο δημιουργικές όσο και ερευνητικές με αφορμή διάφορες πηγές προβλημάτων που υπάρχουν στη ζωή και στο καθημερινό μας βίωμα και στις 9 Απριλίου δόθηκε η αφορμή να διερευνηθούν οι υποθέσεις μας σε ενεργό πεδίο, εστιάζοντας στα προβλήματα ενός πάρκου. Έτσι, επισκεφτήκαμε το πάρκο της γειτονιάς μας. Τα παιδιά δούλεψαν σε ομάδες των 2 – 4 ατόμων, κατέγραψαν τα προβλήματα, παρατήρησαν τη συχνότητα αυτών και σε επόμενο στάδιο απάντησαν σε ερωτήσεις, όπως «Τι μπορεί να συμβαίνει;», «Πώς θα μπορούσε να λυθεί;».

IMG 20240409 105829 IMG 20240409 105615 IMG 20240409 103433 20240409 105933 20240409 103422 20240409 103418                                                20240409 102949                        20240409 102910

Ο ενθουσιασμός τους ήταν μεγάλος!!! Το πάρκο γέμισε ομάδες παιδιών που μιλούσαν, συζητούσαν, συνεργάζονταν, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις τους και τις σκέψεις τους, ζωγραφίζοντας τις εικόνες που έβλεπαν και εντοπίζοντας μέσω του πραγματικού βιώματος όσα είχαν συζητηθεί μέσα στην τάξη!!!

20240409 112351             20240409 111633

Φυσικά, δεν έλειψε και το παιχνίδι που υπάρχει πάντα στις καρδιές μας!!!

Ήταν μια υπέροχα δυνατή δράση και την απολαύσαμε!!!