Εθνικό θεματικό δίκτυο για την αειφόρο εκπαίδευσηΕθνικό θεματικό δίκτυο για την αειφόρο εκπαίδευση

Βεβαίωση συμμετοχής στο εθνικό θεματικό δίκτυο για την αειφόρο εκπαίδευση με τίτλο “Διατροφή, Περιβάλλον και Υγεία” του ΚΕΠΕΑ Ιεράπετρας Νεάπολης Βεβαίωση_Συμμετοχής_Σχολείου

Ετικέτα ποιότητας twinningΕτικέτα ποιότητας twinning

Για δεύτερη συνεχή χρονιά απονέμεται στο σχολείο μας η εθνική ετικέτα ποιότητας για το συνεργατικό έργο e twinning «Τα Δικαιώματα του παιδιού μέσα από την Τέχνη». Πρόκειται για ένα έργο στα πλαίσια του οποίου συνεργάστηκαν μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί από 8 σχολεία, διαφόρων βαθμίδων, της Ελλάδας και της Κύπρου. Κύριος σκοπός του έργου ήταν οι μαθητές/τριες […]