Κατηγορία: Διδακτικό Προσωπικό

Διδακτικό Προσωπικό 2022-23Διδακτικό Προσωπικό 2022-23

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023 Γαρέζου Γεωργία (Διευθύντρια) ΠΕ78 Κοινωνιολόγος Ψηφογιώργου Μαρία (Υποδιευθύντρια) ΠΕ04.02 Χημικός Καντάρ Γρηγόριος ΠΕ01 Θεολόγος Γόρδου Ελένη ΠΕ02 Φιλόλογος Θάνου Δέσποινα ΠΕ02 Φιλόλογος Μελισσάρη Μαρία ΠΕ02 Φιλόλογος Χατζημωυσιάδου Μαρία ΠΕ02 Φιλόλογος Χρίστου Χάιδω ΠΕ02 Φιλόλογος Πάπιστας Δημήτριος ΠΕ03 Μαθηματικός Τζελέπη Άννα ΠΕ03 Μαθηματικός Σταυρή Γαρυφαλλιά ΠΕ04.01 Φυσικός Φίλιου Μαρία ΠΕ06 Φιλόλογος […]