Κατηγορία: Σύμβουλοι Σχολ. Ζωής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2023-2024ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2023-2024

Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής για το σχολικό έτος 2022-23 ορίζονται οι εκπαιδευτικοί: Δέσποινα Θάνου, μόνιμη εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02/ΠΕ01 και η Μαρία Μελισσάρη, μόνιμη εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, επειδή στο πρόσωπό τους πληρούνται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται στη νομοθεσία. Η Δέσποινα Θάνου αναλαμβάνει υπό την ευθύνη της τις/τους μαθήτριες/ές των τμημάτων , Β1, Β2, […]

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2022-2023ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2022-2023

Η Συντονίστρια ΠαιδαγωγικήςΕυθύνης έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4692/2020 (Α΄111/12.6.2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις». β. των άρθρων 3 και 4 της ΥΑ 129431/ΓΔ4/ (Β΄ 4183/28.9.2020) «Σύμβουλος σχολικής ζωής». 2. Την εισήγηση της διευθύντριας και την πρόταση του Συλλόγου διδασκόντων/ουσών του 11ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης όπως […]

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2020 – 2021ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2020 – 2021

Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συμβουλεύει, καθοδηγεί, ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδακαι συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Για τη σχολική χρονιά 2020 – 21 Σύμβουλος Σχολικής Ζωής στο σχολείο μας ορίστηκε η κ. Δ. Θάνου.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2021-2022ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2021-2022

Τον ορισμό της Δέσποινας Θάνου, μόνιμου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02, ΠΕ01 και της Μαρίας Μελισσάρη, μόνιμου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 ως Συμβούλων Σχολικής Ζωής για το σχολικό έτος 2021-22