Κατηγορία: Το Σχολείο μας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2023-2024ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2023-2024

Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής για το σχολικό έτος 2022-23 ορίζονται οι εκπαιδευτικοί: Δέσποινα Θάνου, μόνιμη εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02/ΠΕ01 και η Μαρία Μελισσάρη, μόνιμη εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, επειδή στο πρόσωπό τους πληρούνται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται στη νομοθεσία. Η Δέσποινα Θάνου αναλαμβάνει υπό την ευθύνη της τις/τους μαθήτριες/ές των τμημάτων , Β1, Β2, […]

Η Ε.Δ.Υ. στο Σχολείο μας για το σχολικό έτος 2023-24Η Ε.Δ.Υ. στο Σχολείο μας για το σχολικό έτος 2023-24

Στα πλαίσια της λειτουργίας της Επιτροπής Διεπιστημονικής Αξιολόγησης οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν την ευκαιρία να συνομιλούν έπειτα από ραντεβού με την ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό του σχολείου μας. Η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) για το σχολικό έτος 2023-24 και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους: Πρόεδρος: […]

Η Ε.Δ.Υ. στο Σχολείο μας για το σχολικό έτος 2023-24Η Ε.Δ.Υ. στο Σχολείο μας για το σχολικό έτος 2023-24

Στα πλαίσια της λειτουργίας της Επιτροπής Διεπιστημονικής Αξιολόγησης οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν την ευκαιρία να συνομιλούν έπειτα από ραντεβού με την ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό του σχολείου μας. η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) για το σχολικό έτος 2023-24 και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους: ΕΔΥ: […]

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2022-2023ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2022-2023

Η Συντονίστρια ΠαιδαγωγικήςΕυθύνης έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4692/2020 (Α΄111/12.6.2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις». β. των άρθρων 3 και 4 της ΥΑ 129431/ΓΔ4/ (Β΄ 4183/28.9.2020) «Σύμβουλος σχολικής ζωής». 2. Την εισήγηση της διευθύντριας και την πρόταση του Συλλόγου διδασκόντων/ουσών του 11ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης όπως […]