11ο Δ.Σ. Βύρωνα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Για την εγγραφή των μαθητών στο ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου μας είναι απαραίτητη η προσκόμιση:

α) βεβαίωση εργασίας ή κάρτα ανεργίας και των δύο γονέων ή του ενός γονέα, όταν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια ή

β) βεβαίωση εργασίας του ενός γονέα και κάρτα ανεργίας του άλλου ή

γ) παραστατικού που να αποδεικνύει ότι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

 Σημείωση: Για τους αυτοαπασχολούμενους γονείς (ελεύθερους επαγγελματίες κ.ά.) αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους , ακόμη κι αν δεν έχει εξοφληθεί.

Η Διευθύντρια του 11ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων