ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Απρ 20242

Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου  γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου. Καθιερώθηκε από την Ι.Β.Β.Υ., τη Διεθνή Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα, το 1966, ημέρα των γενεθλίων του γνωστού Δανού παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν (2 Απριλίου 1805) και σκοπός της είναι να εμπνεύσει στα παιδιά την αγάπη για το διάβασμα και να κατευθύνει την προσοχή των μεγαλύτερων στο παιδικό βιβλίοu. Ο ετήσιος αυτός εορτασμός βοηθάει στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών και των νέων για τα βιβλία.

Στα πλαίσια της σημερινής ημέρας , επισκέφθηκε το  σχολείο μας ο συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας Βαγγέλης Δεληλάμπου , ο οποίος προσπάθησε με το διάλογο και τις γνώσεις του να μεταφέρει στα  παιδιά τη σπουδαιότητα της φιλαναγνωσίας αλλά και το πόσο δύναμη έχει η γλώσσα, όταν αυτή αναδεικνύεται μέσα από τα βιβλία …

Απαντώντας σε ερωτήματα των παιδιών, συζήτησε μαζί τους εστιάζοντας  στο σημείο πώς ένα βιβλίο μπορεί να γίνει ο καλύτερο φίλος του ανθρώπου μια και είναι αυτός ο οποίος τον συνοδεύει παντού , κάθε στιγμή, βοηθώντας τον καθένα και την καθεμιά  να ταξιδέψει ,να ονειρευτεί ,να φανταστεί και να ανακαλύψει έναν καλύτερο κόσμο μέσα από τα κείμενα, τις ιστορίες ,τις εικόνες …

Ευχαριστούμε πολύ τον συγγραφέα κύριο Δεληλάμπου για την παρουσία του στο σχολείο μας και για τα όσα πολύ σημαντικά μας είπε..

Επίσης ευχαριστούμε πολύ την εκπαιδευτικό του σχολείου μας κυρία Μαρία Γκίλη για την οργάνωση και την επιμέλεια αυτής της εκδήλωσης …

Για όλους εμάς που αγαπάμε το βιβλίο… την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου την αφιερώνουμε  σε κάθε παιδί που ονειρεύεται και θα έδινε τα πάντα για να είναι ο κόσμος του πιο όμορφος και πιο ανθρώπινος…

36 7 5 810 9 41712073264014

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2024-25

Φεβ 202429

Λαμβάνοντας υπόψη την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25) οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για
πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα πραγματοποιηθούν από
1 έως 20 Μαρτίου 2024.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση
του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109), όπως η τελευταία παράγραφος αντικαταστάθηκε και ισχύει (παρ. 1δ του άρθρου 204 του Ν.4610/2019 (Α΄70)).
Κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που  γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως και 31-12-2018.

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
1. Πριν από την έναρξη των εγγραφών, η διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου αναρτά σε εμφανές σημείο της σχολικής μονάδας ή/και στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου ανακοίνωση με πληροφορίες σχετικά με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου, τις ώρες υποβολής των αιτήσεων και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν
την αίτηση της εγγραφής σύμφωνα με την παρ. 4α, του άρθρου 7, του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’25).

2. Με το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας των αιτήσεων εγγραφών ο/η Διευθυντής/τρια – ο/η Προϊστάμενος/η
του δημοτικού σχολείου ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων και συντάσσει ονομαστική κατάσταση
μαθητών/τριών, την οποία αποστέλλει εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών στην οικεία Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 α του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του  δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα  Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘΑ  (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).
«Η αναζήτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» πραγματοποιείται από το σχολείο εγγραφής  με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 1. επώνυμο μαθητή 2. όνομα μαθητή 3. όνομα πατέρα 4. όνομα μητέρας 5.  ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι προς εγγραφή μαθητές στο ίδιο σχολείο έχουν και  τα πέντε (5) στοιχεία ίδια, θα πραγματοποιείται ταυτοποίηση με επιπλέον στοιχεία που θα δηλώνει ο  γονέας/κηδεμόνας, όπως είναι η διεύθυνση κατοικίας. Τα παραπάνω πέντε (5) στοιχεία τα δηλώνει ο  γονέας/κηδεμόνας του μαθητή με υπεύθυνη δήλωσή του. Σε περίπτωση που προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο
αλλαγή στα στοιχεία του μαθητή, πριν ή και μετά την εγγραφή του σε σχολική μονάδα της χώρας, ο
γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον οικείο Δήμο στον οποίο είναι
εγγεγραμμένος ο μαθητής. Ο Δήμος ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων στο ΟΠΣΕΔ και στη  συνέχεια ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετικά με τις
αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ώστε ο Διευθυντής να αντλήσει τα καινούρια στοιχεία από το Πληροφοριακό  Σύστημα «myschool».
β. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι  έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (παρ. 4, του  άρθρου 7 του Π.Δ 79/2017 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25).
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο  του ΥΠΑΙΘΑ (Α.Δ.Υ.Μ.).
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.
Συνιστάται, οι Διευθυντές/τριες – Προϊστάμενοι/ες των Σχολικών Μονάδων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη  προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά  και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 5
ΠΔ 79/2017 (Α’ 109) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4559/2018 (Α’ 142).
ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο
Δημοτικό.
1. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση
Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή  του/της στο Δημοτικό. Η Βεβαίωση Φοίτησης δύναται να εκδίδεται και ηλεκτρονικά μέσω της ΕΨΠ (gov.gr)  (KYA με αρ. 520/2024 (ΦΕΚ 658 Β’)).
2. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο Nηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (14  Ιουνίου 2024) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του/της  μαθητή/τριας.
3. Στις περιπτώσεις που ο/η μαθητής/τρια θα συνεχίσει τη φοίτησή του σε σχολείο του εξωτερικού και η
αποστολή του Πιστοποιητικού Φοίτησης καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη, το Πιστοποιητικό παραδίδεται
στο γονέα ή στον κηδεμόνα, ο οποίος υπογράφει βεβαίωση παραλαβής.
Νήπια τα οποία δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει στο Νηπιαγωγείο και την 31η Δεκεμβρίου του έτους
εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των έξι (6) ετών, εγγράφονται στο Δημοτικό με απόφαση του/της
Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ή του
οικείου Συμβούλου Eκπαίδευσης Νηπιαγωγών, διαφορετικά εγγράφονται στο νηπιαγωγείο, (παρ. 1β του
άρθρου 204 του Ν. 4610/2019 (Α΄70)). Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 του
άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), εγγράφονται υποχρεωτικά στο Δημοτικό.
5. Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, οι γονείς/κηδεμόνες του νηπίου υποβάλλουν σχετική αίτηση  προς τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία
αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο/Η Διευθυντής/τρια Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση,
εγκρίνει την εγγραφή του/της μαθητή/τριας και σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις της περιπτ. 26,
της παρ.4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (Α’ 87).
6. Στις περιπτώσεις που οι μαθητές/τριες εγγράφονται σε δημοτικό σχολείο εκτός της σχολικής περιφέρειας  του Νηπιαγωγείου ή σε ιδιωτικό σχολείο, ο/η Διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας εγγραφής οφείλει να
αναζητά το Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπίων από το Νηπιαγωγείο αποφοίτησης με βάση τη βεβαίωση
φοίτησης.

Για κάθε πληροφορία επικοινωνήστε με το Σχολείο τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00-13:30

τηλ: 2382028124

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

από κάτω από: Γενικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2024-25    

ΤΡΙΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2024

Φεβ 20246

Στη σημερινή εποχή  το διαδίκτυο έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας . Έχει φτάσει σε σημείο να υπάρχει έξαρση πολυμέσων, κοινωνικών δικτύων καθώς και αμέτρητων  ψηφιακών παιχνιδιών .Αυτή η κατάσταση εγκυμονεί αμέτρητους κινδύνους κάτι που από μόνο του το καθιστά  πολύ επικίνδυνο και είναι πλέον  δύσκολο να μιλάμε για ασφάλεια στο διαδίκτυο

Στόχος μας είναι να αναγνωρίσουμε τους πιθανούς κινδύνους, να μάθουμε πως να τους αποφύγουμε αλλά και να τους αντιμετωπίζουμε αν χρειαστεί, ενημερώνοντας  και εκπαιδεύοντας τα παιδιά έτσι ώστε να καταστούν  έτοιμα να διαχειριστούν ( με βάση την ηλικία τους) ανάλογες καταστάσεις… Μέσα από διάφορες δραστηριότητες(video,παιχνίδια, διαδικτυακές δραστηριότητες, άρθρα, ανάγνωση βιβλίων)   σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο,βοηθήσαμε τα παιδιά να κατανοήσουν το θέμα και κατόπιν ετοιμάσαμε  διάφορα έργα όπως τα παρακάτω:

1 .Δημιουργία αφίσας-Κολάζ, με τους κινδύνους που μπορεί να συναντήσουμε στο διαδίκτυο

.1 4Εικόνα2

2.Δημιουργία αφίσας με τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε όταν σερφάρουμε για να νιώθουμε ασφαλείς…

Εικόνα6 Εικόνα13

3. ΑΦΙΣΑ, σχετικά με το ρόλο που παίζει η οικογένεια για την προστασία και τον έλεγχο των παιδιών, κατά τη χρήση του διαδικτύου…

 1. 5

4.ΤΟ ΦΙΔΑΚΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: Ετοιμάσαμε το επιτραπέζιο παιχνίδι Φιδάκι 

με καρτέλες και ερωτήσεις για ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ..

 

12IMG 20240208 103459

170550918312112

5.Μετά από την ανάγνωση των βιβλίων(Cyber story: Περιπέτεια στο Διαδίκτυο και Η Αθηνά και το νέο της tablet) κατασκευάσαμε (σελιδοδείκτες με μηνύματα για το ασφαλές σερφάρισμα και κατόπιν…

71705509183148

6….Ανεβάσαμε τα πιο βασικά μηνύματα για τους συμμαθητές μας ,σχετικά με το τι πρέπει να προσέχουν όταν σερφάρουν…

8 9 10

7.Χρησιμοποιήσαμε το διαδίκτυο , μαζέψαμε υλικό το οποίο αναφέρεται στους κανόνες, στα όρια και σε δραστηριότητες για την ασφαλή πλοήγηση (για παιδιά και γονείς) και δημιουργήσαμε  έναν Διαδραστικός χάρτη (με το υλικό αυτό)…

1706104566975 1706104566982

8.Στο ινστιτούτο ψηφιακής μάθησης ,τα παιδιά εργάστηκαν ανά ομάδες και δημιούργησαν το δικό τους video με πληροφορίες και μηνύματα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

13 14 15

Συνεχίζουμε τις δράσεις μας για ένα ασφαλές  και χρήσιμο  διαδίκτυο, πρωτίστως  για τα παιδιά μας…

από κάτω από: Γενικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΡΙΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2024    

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ…ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΟΝΕΩΝ

Φεβ 20244

Εικόνα1 1

Συνεχίζοντας το σχολείο μας τις δράσεις του για την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο, πραγματοποιήσαμε εκδήλωση με τους γονείς τόσο για την ενημέρωση τους σχετικά με τους κινδύνους που παρατηρούνται στον διαδικτυακό χώρο αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης από μέρους τους ,ώστε να γίνουν οι αρωγοί των παιδιών και η ασπίδα (μαζί με το σχολείο) κατά την διαδικτυακή τους περιπλάνηση …  προσφέροντας τη σιγουριά και την προστασία που πρέπει να έχουν…για να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως εργαλείο με όρια , κανόνες και σεβασμό σε  ό,τι κάνουν…

Η εκδήλωση χωρίστηκε σε δύο μέρη-εργαστήρια.

Στο πρώτο μέρος  ο ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής κύριος Λάζαρος Σιάντσης ,χωρίζοντας τους γονείς σε ομάδες  οργάνωσε  με μεγάλη επιτυχία  εργαστήρι που είχε ως στόχο,  την ανάδειξη των κινδύνων στο περιβάλλον του διαδικτύου αλλά και των τρόπων που πρέπει κάποιος γονέας να γνωρίζει, για να μπορεί να τους διαχειριστεί σωστά και με ασφάλεια…Οι γονείς μας,  ανταποκρίθηκαν με  πολλή διάθεση κάτι που φάνηκε από  τη συμμετοχή τους να μάθουν και  να ανακαλύψουν τις γνώσεις που απαιτούνται , ώστε  να μπορούν έτσι να καταστούν ικανοί να προστατέψουν την οικογένειά τους…

1706811357189 1706811357194 1706811357203 1706811357207 1706811357250 1706811357273 21706811256557 1706811357245

Δουλεύοντας σε ομάδες στο πρώτο εργαστήρι …

1706811357219 17068113572271706811357214

Στο δεύτερο μέρος, ο πληροφορικός κύριος Σαββόγλου Νικόλαος, εξήγησε αναλυτικά και έδειξε ορισμένες εφαρμογές με τις οποίες μπορεί κάποιος να ελέγχει τα παιδιά, να τσεκάρει τις  ιστοσελίδες που επισκέπτονται, ώστε αν κρίνει σκόπιμο να  τις απομονώνει για να τα προστατέψει…μετά από τη θεωρία  ακολούθησε το εργαστήρι εξάσκησης κάποιων εφαρμογών για τον έλεγχο των παιδιών, όταν αυτά είναι στο διαδικτυακό περιβάλλον για την καλύτερη κατανόηση όσων ειπώθηκαν αλλά και τυχόν απορίες…

σαββογλου 1 σαββογλου 2 σαββογλου 3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

2025009

Γονικός Έλεγχος      –  εφαρμογές για τον έλεγχο των παιδιών στο διαδίκτυο την ώρα που σερφάρουν μόνα τους …

Απλές συμβουλές για να είσαι πιο ασφαλής στο διαδίκτυο     –      υλικό που δόθηκε στους γονείς

Με το πέρας της εκδήλωσης ζητήθηκε  από τους γονείς αλλά και από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας , να συνεχίσουμε τη συνεργασία με  ανάλογες δράσεις -με τη μέθοδο του εργαστηρίου – για να ενισχύσουμε τις γνώσεις που έχει ο καθένας και η καθεμιά  έτσι  ώστε με τη δέουσα  συμπεριφορά, να μπορεί να αντιμετωπίσει   περιπτώσεις που απειλούν τα παιδιά μας.

Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λάζαρο Σιάντση για τη βοήθειά  του, την αμέριστη συμπαράστασή του , το ήθος και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύει όποτε του έχει ζητηθεί…ευχαριστούμε πολύ τη Χρυσή Μελετιάδου (πληροφορικός για τη βοήθειά της ) και τον πληροφορικό του σχολείου μας τον Νίκο Σαββόγλου για   τα όσα χρήσιμα μας επισήμανε  και μας έδειξε  για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης…

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  ΤΟΥΣ  ΓΟΝΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ.. .ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ …ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ  ΓΙΑΤΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ  ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ… Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ …ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΑ …

από κάτω από: Γενικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ…ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΟΝΕΩΝ    

ΤΑ ΕΚΤΑΚΙΑ ΤΟΥ ΣΤ 1 ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑΚΙΑ ΜΑΣ

Ιαν 202431

ΤΑ ΕΚΤΑΚΙΑ ΤΟΥ ΣΤ 1 ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑΚΙΑ ΜΑΣ

Στα πλαίσια των καινοτόμων δράσεων που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε τη δράση «Τα εκτάκια υιοθετούν τα πρωτάκια μας». Σκοπός αυτής της δράσης είναι με βιωματικό τρόπο οι μαθητές να μάθουν να συνυπάρχουν, να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται με παιδιά διαφορετικής ηλικίας. Έτσι τα μεγάλα παιδιά αναλαμβάνουν να φροντίζουν, να

καθοδηγούν και να βοηθάνε τους μικρούς μαθητές στο καινούριο τους σχολείο. Οι μικροί από την πλευρά τους με την βοήθεια των μεγάλων μαθαίνουν να ξεπερνούν το φόβο και το άγχος τους για το « μεγάλο σχολείο » καθώς έχουν έναν μεγάλο φίλο στον οποίο μπορούν να απευθυνθούν για ό,τι τους απασχολεί, πέρα από τη δασκάλα τους.

Η πρώτη επαφή των δύο τάξεων έγινε κατά την επίσκεψη του σχολείου μας στον Πλατανότοπο, όπου τα παιδιά του ΣΤ 1 συνόδεψαν τους μικρούς μαθητές στα γηπεδάκια, τους ξενάγησαν στο χώρο και έπαιξαν μαζί τους διάφορα παιχνίδια. Την ημέρα της γιορτής των Τριών Ιεραρχών τους συνόδεψαν στην εκκλησία, τους

έδωσαν το καλό παράδειγμα για το πώς πρέπει να φερόμαστε στο χώρο του ναού και μετά την επιστροφή τους στο σχολείο τα εκτάκια μίλησαν στα πρωτάκια για τους Τρεις Ιεράρχες και τη σημασία της μεγάλης αυτής

γιορτής των γραμμάτων στα σχολεία μας. Στη συνέχεια δημιούργησαν μια κατασκευή με τους Τρεις Ιεράρχες.

Η δράση αυτή αγκαλιάστηκε από τους μαθητές και των δύο τάξεων οι οποίοι ανταποκρίθηκαν θετικά και πρόθυμα να συμμετέχουν, δηλώνοντας θέληση για μελλοντικές συναντήσεις.

1706807819693 1706807819714 1706807819723

 

000 Ε

0000 Λ

από κάτω από: Γενικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΑ ΕΚΤΑΚΙΑ ΤΟΥ ΣΤ 1 ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑΚΙΑ ΜΑΣ    

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ιαν 202431

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Η ευγένεια και η ευπρέπεια είναι υποχρέωση σε μια κοινότητα ανθρώπων με απώτερο σκοπό τον σεβασμό και την αγάπη προς τον άλλον. Το σχολείο είναι πλέον κατάλληλος χώρος για να συζητηθούν, να καλλιεργηθούν, να γίνουν βίωμα, μακάρι και δεύτερη φύση στα παιδιά, εφόδιο για όλη τους τη ζωή.

Στα πλαίσια της διεκπεραίωσης του σχεδίου δράσης «Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ μαθητών/τριών» τα παιδιά των Α΄ και Β΄ τάξεων παρατήρησαν και συγκέντρωσαν ποικιλία συμπεριφορών μέσα στην τάξη, στο προαύλιο, αλλά και στην καθημερινότητά τους. Τις συζήτησαν, εκφράστηκαν θετικά ή αρνητικά για την καθεμία και κατέληξαν στη σύνταξη του

«Δωδεκάλογου της Καλής Συμπεριφοράς» (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΑΞΗΣ ) που θα ρυθμίζουν τη γενική συμπεριφορά τους, θα τους βοηθούν να συνεργάζονται και να σέβονται ο ένας τον άλλο, ώστε η ζωή τους στο σχολείο να είναι ευχάριστη και αποδοτική. Η βάση των κανόνων είναι το πώς θέλουν να τους φέρονται οι άλλοι, με φυσική συνέπεια να κάνουν πράξη και οι ίδιοι τους κανόνες αυτούς.

Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

 1. Προσέχουμε τη δασκάλα μας. Συμμετέχουμε στο μάθημα.
 2. Περιμένουμε τη σειρά μας. Σηκώνουμε το χέρι για να μιλήσουμε .
 3. Παρακολουθούμε προσεχτικά το μάθημα. Δε διακόπτουμε αυτόν που μιλάει.
 4. Μιλάμε ευγενικά. Προσέχουμε τα λόγια μας. Δεν πληγώνουμε τους άλλους.
 5. Συνεργαζόμαστε. Βοηθάμε ο ένας τον άλλο.
 6. Βγαίνουμε έξω στην αυλή και μπαίνουμε στην τάξη πάντα σε γραμμή.
 7. Κινούμαστε ήσυχα στους διαδρόμους. Δεν τρέχουμε.
 8. Περιμένουμε τη σειρά μας στο κυλικείο. Δε σπρωχνόμαστε.
 9. Στο διάλειμμα παίζουμε όλοι μαζί ήσυχα και προσεχτικά.
 10. Αποφεύγουμε τους καβγάδες. Δεν κοροϊδεύουμε και δε βρίζουμε. Καλούμε να παίξει μαζί μας όποιο παιδάκι είναι μόνο του.

12.Δε μαλώνουμε. Δε χτυπάμε ποτέ και για κανέναν λόγο συμμαθητή μας.

1706691325603 1706691325613 1706691325620

 

 

από κάτω από: Ανακοινώσεις, Γενικά, Εκδηλώσεις, Εκπαιδευτικά προγράμματα | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ    

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ Η ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ; ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ-ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΙΔΙΑ ΜΑΣ;

Ιαν 202429

 

Εικόνα1 1

Εικόνα1

2

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ…

Απλές συμβουλές για να είσαι πιο ασφαλής στο διαδίκτυο

 

από κάτω από: Γενικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ Η ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ; ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ-ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΙΔΙΑ ΜΑΣ;    

Εκδήλωση για την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο…

Ιαν 202423

Αγαπητοί γονείς  συνεχίζοντας τις δράσεις μας  για την ασφαλή  πλοήγηση  των  παιδιών στο διαδίκτυο, σας ενημερώνουμε ότι  την  Τετάρτη 31 Ιανουαρίου στις 6 η ώρα το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας  ο ψυχολόγος κος Σιάντσης (ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ  ΕΔΕΣΣΑΣ ) θα μας ενημερώσει και θα απαντήσει  σε απορίες σας ,για τις επιπτώσεις των παιδιών από τους κινδύνους στο διαδίκτυο . Στη συνέχεια ο πληροφορικός -ειδικός εφαρμογών  κος  Σαββόγλου θα μας  μιλήσει για  κάποιες εφαρμογές  με τις οποίες μπορούμε να επιβλέπουμε το σερφάρισα των παιδιών στο διαδίκτυο  για την αποφυγή πιθανών κινδύνων.

Ως γονείς γνωρίζετε πολύ καλά ότι η ενασχόληση των παιδιών με την τεχνολογία μπορεί να επιφέρει πολύ άγχος στην οικογένεια και ταυτόχρονα να αποτελέσει μια εξαίρετη πηγή γνώσης και διασκέδασης. Πως μπορούμε, λοιπόν, να αποφύγουμε τις συγκρούσεις  ή τους πιθανούς κινδύνους και να επωφεληθούμε από τα θετικά της τεχνολογίας;

Είναι σημαντικό να θέσετε μαζί κανόνες οι οποίοι θα εξαρτηθούν από την ηλικία του παιδιού σας και από το τι νιώθετε εσείς ότι είναι σωστό για αυτό. Οριοθετήστε μαζί: πότε μπορεί να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, πόσο χρόνο θα διαθέτει σε αυτή του την ασχολία, τις ιστοσελίδες που μπορεί να επισκέπτεται, το είδος της δραστηριότητας που επιτρέπεται να έχει σε αυτά, το αν μπορεί ή όχι να μοιράζεται φωτογραφίες και βίντεο και το πως να συμπεριφέρεται διαδικτυακά.

Σας περιμένουμε ,  ώστε μαζί να βρούμε τις απαντήσεις  και να δώσουμε τις λύσεις  για την ασφάλεια  και το καλό των παιδιών στο περιβάλλον του διαδικτύου…

Μας αφορά όλους…

Εικόνα1 1

από κάτω από: Γενικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εκδήλωση για την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο…    

Ιαν 202416

1705430216595

από κάτω από: Γενικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο     

Ο Παραολυμπιονίκης κ. Αναστάσιος Τσίου, στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών…

Ιαν 202416

foto 18 18 0 1 foto 18 9 1705428385831

Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024 , οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας  υποδεχτήκαμε τον Παραολυμπιονίκη κ. Αναστάσιο Τσίου. Μας δόθηκε  η ευκαιρία  να γνωρίσουμε από κοντά και να επικοινωνήσουμε με τον Παραολυμπιονίκη στο άθλημα της σφαίρας και Παγκόσμιο Πρωταθλητή σε πολλές διοργανώσεις κ. Τσίου Αναστάσιο, ο οποίος μας  ταξίδεψε μέσα από τις εμπειρίες της ζωής του και των αγώνων του , δίνοντας   ένα μάθημα ζωής σε όλους μας ,για την προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος να ξεπεράσει τα φυσικά του όρια και τις δυσκολίες που του παρουσιάζονται στη ζωή. Παράλληλα μάθαμε από κοντά για την πορεία του ως αθλητή και την υπερπροσπάθεια που κατέβαλλε και συνεχίζει πάντα να καταβάλει   για να καταφέρει να φτάσει στο ψηλότερο σκαλί των αγώνων, στον αθλητικό στίβο  αλλά και τον στίβο της  ζωής γενικότερα… Ήταν μεγάλη τιμή για όλους μας  …τον ευχαριστούμε πολύ και του ευχόμαστε να είναι πάντα δυνατός και πρωταθλητής…

. 1705428385847 1705428385856 1705428385872 1705428385882 1705428385897

1705428385811 1705432370090 1

 

από κάτω από: Γενικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ο Παραολυμπιονίκης κ. Αναστάσιος Τσίου, στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών…    
« Παλιότερα άρθρα
Απρίλιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων