Μηνιαία Αρχεία: Σεπτέμβριος 2012

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» 28-30 Σεπτέμβρη 2012 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα παρουσιάσεων του συνεδρίου http://hcicte2012.uth.gr/main/sites/default/files/HCICTE2012-Programme.pdf

Δημοσιεύθηκε στη Συνέδρια-Ημερίδες | Σχολιάστε