Μηνιαία Αρχεία: Ιούνιος 2013

30ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΜΕ, Καρδίτσα 8 – 10 Νοεμβρίου 2013

Το θέμα του συνεδρίου είναι: «Τα Μαθηματικά στην Εκπαίδευση στην Τεχνολογία και στην Κοινωνία» Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.hms.gr/views/conventions/list?q=taxonomy/term/7,122

Δημοσιεύθηκε στη Συνέδρια-Ημερίδες | Σχολιάστε