17 στόχοι δείχνουν το δρόμο για ….καλύτερη Zoe

Η ιστορία μιας Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη

για το eTwinning πρόγραμμα Zoe

Δείτε εδώ τη δημόσια σελίδα του eTwinning προγράμματος Zoe, που συνδιάστηκε με τη Ζώνη δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Πρόκειται για μια συνεργασία για την βιωσιμότητα, με το Γαλλικό σχολείο Lycée professionnel privé Jean Monnet στην πόλη Saint Symphorien Sur Coise.Σκοπός του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης και η κινητοποίησή τους για σχετικές δράσεις. Η συνεργασία μεταξύ των σχολείων έδωσε την προστιθέμενη αξία της ανταλλαγής ιδεών και της αίσθησης ενός κόσμου με τα ίδια προβλήματα και κοινούς στόχους για βελτίωσή του. Οι μαθητές αφού ανακάλυψαν τους όρους και τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από δραστηριότητες ενταγμένες στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, αναζήτησαν στην περιοχή τους στοιχεία βιώσιμης ή μη ανάπτυξης, σχεδίασαν και υλοποίησαν δράσεις.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος οι μαθητές διερεύνησαν και κατανόησαν την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και σε διασχολικό επίπεδο (Δραστηριότητες: what sustainability looks like? Debating about sustainability How green are you? We map our area on 4 elements: agri-food/ energy/ economy/ education) Οι δραστηριότητες αυτές είχαν διαφορετικές προσεγγίσεις του θέματος, ώστε να δοθούν πολλαπλά ερεθίσματα, για την όσο το δυνατότερο καλύτερη κατανόηση της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης:
Με οπτική απεικόνιση (οι φωτογραφίες στο what sustainability looks like?
Με έκφραση ιδεών (Debating about sustainability)
Με δημιουργική σκέψη (How green are you?)
Με δημιουργία ψηφιακού οπτικού υλικού (We map our area on 4 elements: agri-food/ energy/ economy/ education)
Στη δεύτερη φάση οι μαθητές κατέγραψαν ιδέες και ανέλαβαν να υλοποιήσουν δράσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη, σε τοπικό επίπεδο. (αυτόνομες δημιουργικές δραστηριότητες: what more can we do?) Στη φάση αυτή δόθηκε στους μαθητές η ελευθερία επιλογής στόχων για υλοποίηση και υποστηρίχθηκε η ενεργή δράση τους. Εργάστηκαν σε ομάδες, αναπτύσσοντας δεξιότητες του επιχειρείν, με κοινωνικό αντίκτυπο (κατασκευή μικρής ανταλλακτικής βιβλιοθήκης, δημιουργία αφισών κατά της ρύπανσης από πλαστικό, δημιουργία και διανομή φυλλαδίων για την βιώσιμη ανάπτυξη, συλλογή τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο, γκράφιτι στο σχολείο, πολύγλωσσο ραδιοφωνικό μήνυμα που προβλήθηκε και στο έργο Pek in Babel)
Το πρόγραμμα ήταν απόλυτα ενσωματωμένο στη Ζώνη δημιουργικών δραστηριοτήτων της Α ΕΠΑΛ (οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν ολόκληρο το τμήμα A3) που υλοποιήθηκε από τους εκπαιδευτικούς Μαρία Σουργιαδάκη 3 ώρες/εβδομάδα και συνδιδασκαλία με τη Δέσποινα Λιανού 1ώρα/εβδομάδα και τη Δέσποινα Ξομπλαράκη 2ώρες/εβδομάδα. Κάποιες δραστηριότητες εντάχθηκαν και στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας (Δέσποινα Λιανού 2ώρες/εβδομάδα) και στην Πολιτειακή παιδεία (Δέσποινα Ξομπλαράκη 2ώρες/εβδομάδα). Η θεματολογία της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων είναι ανοιχτή και επιλέχθηκε το συγκεκριμένο θέμα των 17 στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη επειδή είναι άκρως επίκαιρο και θα πρέπει να αποτελεί τη βάση της εκπαίδευσης των μαθητών, για ένα καλύτερο κόσμο.
Στις ώρες της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων οι μαθητές εργάζονταν σε ομάδες συνδυασμένων δεξιοτήτων. Στην πρώτη φάση υπήρχε καθοδήγηση σε συγκεκριμένες δραστηριότητες όπου οι μαθητές συνεργάζονταν με τους μαθητές του γαλλικού σχολείου, ενώ στη δεύτερη φάση οι ομάδες των μαθητών είχαν την αυτονομία της επιλογής και υλοποίησης δράσεων. Στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στόχος ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων του επιχειρείν, με έμφαση στην αναζήτηση ευκαιριών, την ηθική και βιώσιμη σκέψη, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την κινητοποίηση άλλων.