Πως δημιουργώ μία βάση δεδομένων MySQL

Για να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων MySQL στο νέο panel ΠΣΔ ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω:

  1. Επισκεφθείτε τη σελίδα http://webhost.sch.gr και συνδεθείτε στο panel με τα στοιχεία σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
  2. Στην καρτέλα Τοποθεσίες Web & Τομείς, επιλέξτε Βάσεις δεδομένων

  1. Επιλέξτε Προσθήκη βάσης δεδομένων

  1. Δηλώστε τα ακόλουθα στοιχεία:
  • Το Όνομα βάσης δεδομένων, (1). Το όνομα της βάσης δεδομένων είναι της μορφής «username_το όνομα που θα δηλώσετε».
  • Από το Drop Down menu,(2), επιλέξτε τον ιστότοπο που επιθυμείτε να τη συνδέσετε. Αν θέλετε μόνο να δημιουργήσετε τη βάση χωρίς να τη συνδέσετε σε κάποιο ιστότοπο, αφήστε την επιλογή «Δεν υπάρχουν σχετιζόμενες τοποθεσίες».
  • Το όνομα χρήστη βάσης δεδομένων, (3). Το όνομα του χρήστη της βάσης δεδομένων είναι της μορφής «username_το όνομα που θα δηλώσετε».
  • Το κωδικό πρόσβασης της βάσης 2 φορές, (4)και τέλος πατήστε ΟΚ (5).