Περί

Εδώ θα έπρεπε να σας γράψω λίγα λόγια για μένα. Αλλά γίνεται να γράψω (μόνο) λίγα λόγια για μένα; Χα, χα! Επειδή τα έχω ξαναγράψει διαβάστε τα σε αυτή τη σελίδα.

Οι κύριες αρμοδιότητές μου στη Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου είναι:

  • Ενημέρωση My School
  • Άδειες αναπληρωτών
  • Υποστήριξη χρηστών ψηφιακών υπογραφών για Β – Γ – Δ Δωδεκανήσου
  • Υποστήριξη τηλεδιασκέψεων Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου
  • Γραμματέας της Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού της Ύλης των Πανελλαδικά Εξεταζομένων Μαθημάτων
  • Αναπληρωτής στη συντήρηση και ενημέρωση της ιστοσελίδας της Δ/νσης

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22413-64830