Η αναγκαιότητα της εκμάθησης ξένων γλωσσών

Γιατί πρέπει να μιλάτε άπταιστα τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα

Σε έναν κόσμο που οι χώρες του καθίστανται όλο και περισσότερο αλληλεξαρτώμενες, και νέες τεχνολογίες έχουν εξαλείψει τα σύνορα και τις αποστάσεις, δεν μπορούμε πια να παραμένουμε μονόγλωσσοι. Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας έχει γίνει αναγκαία περισσότερο από ποτέ για τη σύνδεση με τον υπόλοιπο κόσμο. Η επιτυχία πλέον εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα του ατόμου να λειτουργήσει ως ένα μέλος ενός παγκόσμιου χωριού του οποίου τα μέλη ομιλούν μια ποικιλία γλωσσών. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών δεν αποτελεί πλέον ένα χόμπι, αποτελεί μια αναγκαιότητα για τους σύγχρονους νέους. Πώς όμως η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας μπορεί να βοηθήσει στο να αντιμετωπίσουν οι νέοι τις προκλήσεις του σήμερα;

Σε μια περίοδο που το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων δυσκολεύεται να κατακτήσει μια θέση στην αγορά εργασίας ένα σίγουρο διαβατήριο για την θέση αυτή αποτελεί η γνώση ξένων γλωσσών. Η γλωσσομάθεια είναι απαραίτητη για πολλούς λόγους.

Καταρχήν σε προσωπικό επίπεδο μιας και ο νέος αποκτά μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση. Εάν βρεθεί για παράδειγμα σε μια ξένη χώρα θα καταφέρει να επικοινωνήσει με αλλόγλωσσους ανθρώπους πράγμα που σίγουρα τονώνει την αυτοπεποίθηση του νέου. Διευρύνει τον πνευματικό ορίζοντα, την κριτική του ικανότητα, δημιουργεί νέους τρόπους σκέψης, νέες νοητικές δεξιότητες.

Σε κοινωνικό επίπεδο μιας και η γλωσσομάθεια μπορεί να βοηθήσει τους νέους να ανακαλύψουν τον πολιτισμό της χώρας τους και να τον συγκρίνουν έπειτα με τον πολιτισμό άλλων χωρών. Διότι το να μιλούν μια ξένη γλώσσα σημαίνει πως υπεισέρχονται σ’ ένα κόσμο ανθρώπων που σκέφτονται διαφορετικά, έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής. Ανακαλύπτουν επίσης καινούριες ανθρώπινες συμπεριφορές, παύουν να έχουν προκαταλήψεις και επαναπροσδιορίζουν την στάση τους στην κοινωνία. Αρχίζουν να εκτιμούν την διαφορετικότητα. Η εκμάθηση γλωσσών συντελεί στην ανάπτυξη της ανεκτικότητας και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών με διαφορετικό πολιτισμό.

Σε επαγγελματικό επίπεδο η γλωσσομάθεια αποτελεί «κλειδί» για την επαγγελματική επιτυχία. Ειδικά στην Ευρώπη η γνώση και η ευχέρεια σε περισσότερες από δυο γλώσσες αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι ξένες γλώσσες αποτελούν σημαντικό διαβατήριο προκειμένου να ενταχθεί κάποιος στην αγορά εργασίας. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αν και εξακολουθεί να κατέχει την πρωτοκαθεδρία δεν αποτελεί πλέον προσόν μιας και θεωρείται δεδομένη.

Σε μικρές αγγελίες του Τύπου παρατηρούμε πως από επιθυμητή έως απαραίτητη είναι πλέον η επαρκής, ακόμη και άριστη γνώση των ξένων γλωσσών.

Στην επαγγελματική σταδιοδρομία είναι δύσκολο να απορροφηθεί κάποιος στην αγορά εργασίας, αν δεν γνωρίζει, όχι μόνο μια, αλλά τουλάχιστον δυο ξένες γλώσσες.

Η γλωσσομάθεια βοηθά στην συνεχή επιμόρφωση του εργαζομένου. Του επιτρέπει να συνεργάζεται με αλλόγλωσσους, διευρύνει το πλαίσιο συναλλαγών. Αυτό σε μια κοινωνία παγκοσμιοποιημένη και πολυπολιτισμική, όπως η δική μας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρονται αρκετές ευκαιρίες για εργασία που χάνονται από την έλλειψη γλωσσικών γνώσεων. Ταυτόχρονα, όμως, οι επαγγελματικές απαιτήσεις έχουν αυξηθεί τόσο ώστε η γνώση ξένων γλωσσών κρίνεται απαραίτητη ακόμα και για τους πολίτες που θέλουν να εργάζονται στην χώρα τους. Η ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα για παράδειγμα καθιστά αναγκαία την εκμάθηση μιας ή περισσοτέρων γλωσσών.

Στην ανώτατη εκπαίδευση η γνώση ξένων γλωσσών είναι απαραίτητη μιας και καμία ειδίκευση, εξειδίκευση, μεταπτυχιακό, ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής πρέπει να συνοδεύεται από την πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι ερευνητές έχουν το πλεονέκτημα να καταρτιστούν αρτιότερα και να καταφύγουν στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Με την ξένη γλώσσα θα έρθουν σε επικοινωνία με τις ξενόγλωσσες λογοτεχνίες και με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Η συμμετοχή επίσης ενός φοιτητή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητικού πληθυσμού, οι σπουδές στο εξωτερικό ή ακόμα και η εργασία εκεί δείχνει πως οι ξένες γλώσσες είναι απαραίτητες.

Ακολούθως, η εκμάθηση γλωσσών, είτε για μελέτη, είτε για επαγγελματικές ανάγκες, για τους σκοπούς της κινητικότητας, για ανταλλαγές, είτε για απλή προσωπική ευχαρίστηση είναι πλέον επιτακτική.

Θετική ή αρνητική η επίδραση της τεχνολογίας στην μάθηση;

kidtecΟι ειδικοί δεν έχουν καμία αμφιβολία για τα οφέλη που παρέχει η είσοδος των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία της εκπαίδευσης. Διατυπώνουν, όμως και ενστάσεις, καθώς το διαδίκτυο και τα δημοφιλή gadgets, όπως τα «έξυπνα» τηλέφωνα, δυσκολεύουν τους μαθητές να συγκεντρωθούν.

Αν και δεν είναι οριστικό, το συμπέρασμα αυτό προκύπτει τόσο από επιστημονικές μελέτες, όσο και εμπειρικά. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 77% των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι το διαδίκτυο συμβάλλει “κυρίως θετικά” στις εργασίες των μαθητών ως μέσο αναζήτησης πληροφοριών.

Την ίδια στιγμή, όμως, το 87% εκτιμά ότι οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν «μια γενιά που αφαιρείται εύκολα», κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι «τα μικρά χρονικά διαστήματα συγκέντρωσης».
Κάποιοι ειδικοί, από την πλευρά τους, δεν είναι τόσο βέβαιοι. Τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στη Βρετανία, σε ανθρώπους από δέκα έως τριάντα ετών, χαρακτηρίστηκαν “μικτά”.

Οι μικρότερες ηλικίες φαίνεται να διατηρούν την ικανότητά τους να συγκεντρώνονται επί μακρό χρονικό διάστημα. Σε εκείνους τους μαθητές, όμως, που είναι περισσότερο εξαρτημένοι από την τεχνολογία «φαίνεται να επηρεάζονται οι δεξιότητές τους στην επικοινωνία, η αυτό-επίγνωση και η συναισθηματική τους νοημοσύνη».

Σε άλλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το πανεπιστήμιο του Λονδίνου, μπήκε στο μικροσκόπιο των ειδικών η σχέση της συγκέντρωσης με την αστικοποίηση.

Οι ειδικοί του βρετανικού πανεπιστημίου συνέκριναν μια ομάδα της αφρικανικής φυλής Χίμπα που ζούσε με τον παραδοσιακό τρόπο, με μια ομάδα που είχε ενταχθεί στο αστικό περιβάλλον μιας πόλης της Ναμίμπια.

Το πείραμα έγινε πάνω στη διαδικασία της μάθησης. Όπως αποδείχθηκε, τα μέλη της φυλής που ζούσαν παραδοσιακά άκουγαν τον καθηγητή τους χωρίς να αποσπάται η προσοχή τους.

Αντίθετα, η ομάδα του αστικού περιβάλλοντος έδειξε αδυναμία μακράς συγκέντρωσης.

Το συμπέρασμα των ειδικών ήταν ότι η συγκέντρωση συνδέεται άμεσα με τα ερεθίσματα που δέχεται ο άνθρωπος από το εξωτερικό του περιβάλλον.9340 lifestyle

Και δεδομένου ότι τα σημερινά παιδιά ζουν σε ένα περιβάλλον από το οποίο δέχονται πολλά ερεθίσματα, το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν είναι μάταιο να ζητάμε από αυτά να ανταποκριθούν στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικός μιλάει και οι μαθητές ακούν.

Πολλά σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία επιχειρούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα χρησιμοποιώντας στην εκπαιδευτική διαδικασία βίντεο και το διαδίκτυο για να προσελκύσουν την προσοχή των μαθητών.

Από την άλλη πλευρά, όμως, υπάρχει ο κίνδυνος για τους μαθητές να εγκαταλείψουν την προσπάθεια αναζήτησης των πληροφοριών εάν αυτές χρειάζεται κάτι περισσότερο από μερικά κλικ για να εντοπιστούν.

Ακόμη ένα πρόβλημα που εντοπίζεται είναι ότι η αναζήτηση απαντήσεων στο διαδίκτυο γίνεται σε βάρος της ενδελεχούς έρευνας, με αποτέλεσμα να στερούνται οι μαθητές τη βαθύτερη κατανόηση του αντικειμένου.

Το μυστικό φαίνεται ότι βρίσκεται στη σωστή χρήση των νέων τεχνολογιών. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι το κινητό τηλέφωνο στην τάξη είναι πηγή απόσπασης της προσοχής των μαθητών. Πολλοί από αυτούς το χρησιμοποιούν την ώρα του μαθήματος για να παίζουν παιχνίδια ή να στέλνουν μηνύματα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, κάποια σχολεία στη Βρετανία έχουν εξορίσει από τις αίθουσές τους τα κινητά τηλέφωνα. Ο διευθυντής ενός σχολείου του Μάντσεστερ, που έχει απαγορεύσει τα κινητά εδώ και 18 μήνες, διαβεβαιώνει ότι τα αποτελέσματα ήταν ευεργετικά για διδάσκοντες και διδασκόμενους.

Σε αυτό που ομονοούν ειδικοί και άμεσα εμπλεκόμενοι είναι ότι χρειάζονται περισσότερες έρευνες γύρω από τη σχέση των νέων τεχνολογιών με τη μάθηση. Το βέβαιο είναι ότι ο τρόπος που προσλαμβάνουν πληροφορίες και γνώση τα παιδιά έχει αλλάξει. Πρέπει συνεπώς να αλλάξει και ο τρόπος που προσφέρει πληροφορίες και γνώση το εκπαιδευτικό σύστημα.

«Τα παιδιά έχουν πλέον στη διάθεσή τους πολλές πηγές», επισημαίνει στη βρετανική εφημερίδα ο διευθυντής ενός λυκείου στο Νότιγχαμ και προσθέτει:

«Μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες από παντού κι εμείς περιμένουμε να έρθουν στο σχολείο και να προσαρμοστούν σε μια εναλλακτική πραγματικότητα στην οποία δεν υπάρχει τίποτε από αυτά που έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν. Υπάρχει μια διάσταση ανάμεσα στις προσδοκίες τους και αυτά που παίρνουν. Κι εμείς τα κατηγορούμε ότι δεν προσέχουν».

ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Η αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών αναγκών στην αγγλική γλώσσα περιλαμβάνει:

Παιδιά με ΔΕΠΥ: Μαθαίνουν καλύτερα τα αγγλικά όταν κινούνται!
α) τη διάγνωση, β) τη σύνταξη της έκθεσης – αξιολόγησης του μαθησιακού ελέγχου καθώς και γ) την κατάρτιση του ειδικού μαθησιακού προγράμματος.

Από  τις παραπάνω διαδικασίες η τρίτη  είναι εκείνη που απαιτεί το μεγαλύτερο χρόνο δόμησης και επιτέλεσης.

Η κατάρτιση ενός προγράμματος αντιμετώπισης ειδικών μαθησιακών αναγκών πραγματοποιείται βάσει :

α) της ηλικίας
β) του νοητικού δυναμικού
γ) των προσωπικών ενδιαφερόντων
δ) των ιδιαίτερων αναγκών κάθε παιδιού.

Επιπλέον, όσο νωρίτερα  τελείται η έναρξή του , τόσο μεγαλύτερη εκτιμάται και η αποτελεσματικότητά του.

ΕΞΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

1) Η ενίσχυση και εξάσκηση της φωνολογικής ενημερότητας ή φωνολογικής επίγνωσης ( phonemic awareness ), δηλαδή της ικανότητας του παιδιού να διακρίνει ακουστικά έναν προς έναν τους ήχους  ( φωνήματα ), από τους οποίους αποτελούνται οι λέξεις αλλά και –ειδικά για τα αγγλικά – να αναγνωρίζει τις φωνολογικές ενότητες που δημιουργούν οι συνδυασμοί συγκεκριμένων φωνημάτων.

2)Η βελτίωση της αναγνωστικής δεξιότητας και της κατανόησης του γραπτού λόγου.

3)Η καλλιέργεια της προφορικής έκφρασης και του εμπλουτισμού λεξιλογίου του παιδιού.

4)Η καλλιέργεια της ορθής γραφής των λέξεων σε επίπεδο καταληκτικής και θεματικής ορθογραφίας.

5)Η ενδυνάμωση της οπτικής – ακουστικής μνήμης.

6)Η  ενίσχυση της συγκέντρωσης  προσοχής.

Τέλος για την επιτυχή πορεία ενός προγράμματος αντιμετώπισης ειδικών μαθησιακών αναγκών στην αγγλική γλώσσα, ο θεραπευτής –τρια απαιτείται διαρκώς να διασφαλίζει την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του παιδιού καθώς και την αδιάκοπη συνεργασία με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης ειδικών μαθησιακών αναγκών στα αγγλικά οφείλει να είναι εξατομικευμένο γιατί κάθε παιδί  είναι μοναδικό .  Είναι σημαντικό να έχουμε « ανοιχτά » τα αυτιά μας,  ώστε να κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες του σε κάθε ηλικία. Συνεπώς, στην πορεία οι δραστηριότητες που συνθέτουν το πρόγραμμα επαναπροσδιορίζονται, εμπλουτίζονται ή και αλλάζουν.

Η ειδική μαθησιακή  υποστήριξη στην αγγλική γλώσσα είναι η προσπάθεια  του ειδικού θεραπευτή – όπως και του  εκπαιδευτικού – , ώστε τα παιδιά  με ειδικές μαθησιακές ανάγκες να προσεγγίσουν τη  γνώση  με λιγότερο φόβο και περισσότερη αγάπη.

Technology in the Classroom in 2019: 6 Pros

 

Technology in education is the biggest change in teaching we will ever see. For years, policy makers, teachers, parents and students alike have been weighing the potential benefits of technology in education against its risks and consequences. But now the debate is more pressing than ever, as curricula increasingly incorporate technology andprofessors experiment with new teaching methods.

The pros:

1. Using technology in the classroom allows you to experiment more in pedagogy and get instant feedback.

2. Technology in the classroom helps ensure full participation.

3. There are countless resources for enhancing education and making learning more fun and effective.

4. Technology can automate a lot of your tedious tasks.

5. With technology in the classroom, your students have instant access to fresh information that can supplement their learning experience.

6. We live in a digital world, and technology is a life skill.

 The key to technology in the classroom is always going to be the teacher-student relationship, because that’s where the education happens. Technology can be a highly effective tool, but that’s all it is — a tool. In today’s hyper-connected world, sensible use of technology can enhance education.

Τ.Π.Ε ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

Η Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών

αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης εδώ και πολλές δεκαετίες και, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, κατέχει εξέχουσα θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο στη δημόσια όσο και την ιδιωτική σφαίρα. Ιδιαίτερα η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας αποτελεί μια από τις πρώτες προτεραιότητες εξωσχολικής εκπαίδευσης των μικρών μαθητών, με τους γονείς να αγωνιούν για τα «πτυχία» των παιδιών τους και πότε αυτά θα καταφέρουν να τα αποκτήσουν. Αλλά και στο σχολείο τα αγγλικά αποτελούν καθημερινό βίωμα των μαθητών για το μεγαλύτερο κομμάτι της σχολικής τους ζωής.

 Οι σύγχρονες τεχνολογίες

από την άλλη, φαίνεται να έχουν γίνει κι αυτές τμήμα της καθημερινότητας και υπόσχονται εντυπωσιακά αποτελέσματα κατά την διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν από νωρίς στην ξενόγλωσση τάξη, ίσως ως:

  • ένας τρόπος να γνωρίσουν οι μαθητές όσα περισσότερα σχετικά με το νέο πολιτισμό, τον τρόπο ζωής και τους ανθρώπους.
  • να έρθουν σε άμεση επαφή με τη διδασκόμενη γλώσσα.

Είναι επίσης φανερό πως η σύγχρονη τάξη κάθε άλλο παρά ομοιόμορφη μπορεί να
χαρακτηριστεί. Μαθητές από διαφορετικά κοινωνικά και οικονομικά στρώματα, καταγόμενοι από πόλεις ή χωριά της Ελλάδας ή του εξωτερικού, οικονομικοί μετανάστες ή πρόσφυγες, με διαφορετικές θρησκευτικές καταβολές, με ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες ή περιορισμούς· όλοι συμπεριλαμβάνονται στην σχολική τάξη και δημιουργούν ένα πολύχρωμο κολάζ το οποίο ο εκπαιδευτικός καλείται να διαχειριστεί καθημερινά. Το ίδιο ισχύει και για τον ξενόγλωσσο καθηγητή.

Οι Τ.Π.Ε θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα ευέλικτο και εύχρηστο εργαλείο στα χέρια του ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού, ένα χρήσιμο εργαλείο που θα μπορέσει να δώσει λύσεις στον διδάσκοντα, να τον βοηθήσει να διαχειριστεί την τάξη του και να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε μαθητές με διάγνωση ΔΑΦ. Άλλωστε οι νέες τεχνολογίες έχουν αποδειχθεί χρήσιμες σε διάφορους τομείς εκπαίδευσης.