Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μάθησης και επικοινωνίας (serious games) έχουν γνωρίσει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στις Η.Π.Α. αλλά και σε χώρες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Σκανδιναβικές χώρες. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ηλεκτρονικών εφαρμογών είναι ότι έχουν ως πρωταρχικό τους σκοπό την εκπαίδευση, τη μάθηση και την επικοινωνία και, γι’ αυτό το λόγο, διαφέρουν από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που στοχεύουν, κατά κύριο λόγο, στη διασκέδαση και τη ψυχαγωγία (video games).

Πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών μάθησης και επικοινωνίας

Το βασικό πλεονέκτημα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών μάθησης και επικοινωνίας είναι ότι δεν χρειάζονται υψηλούς οικονομικούς πόρους για να αναπτυχθούν αλλά κυρίως απαιτούν δημιουργικότητα, καινοτομία και συνδυασμένες δεξιότητες από τους παραγωγούς τους. Επιπρόσθετα, αυτές οι ηλεκτρονικές εφαρμογές είναι ιδιαίτερα απλές στη χρήση τους, επιδιώκουν την ψυχαγωγία του χρήστη και, γι’ αυτό το λόγο, είναι ελκυστικές και αποτελεσματικές ως μεθοδολογίες εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μάθησης και επικοινωνίας στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η δημιουργία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών μάθησης και επικοινωνίας βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Μέχρι σήμερα, έχουν γίνει δειλά επενδυτικά βήματα για την ανάπτυξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών εγχειρημάτων. Ωστόσο, οι διαφαινόμενες προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου των ηλεκτρονικών παιχνιδιών μάθησης και επικοινωνίας είναι αξιοσημείωτες και ικανές να κινητοποιήσουν τους έλληνες επιχειρηματίες και δημιουργούς να δραστηριοποιηθούν σε αυτό τον επιχειρηματικό κλάδο και, κατ’ επέκταση, να συνεισφέρουν με τον τρόπο τους, έστω και λίγο, στην έξοδο από την κρίση.

Η σημασία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών μάθησης και επικοινωνίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μάθησης και επικοινωνίας είναι σημαντικά για τις ελληνικές επιχειρήσεις επειδή διέπονται από δύο χαρακτηριστικά: α) συμβάλλουν στη μείωση του εκπαιδευτικού κόστους του προσωπικού των επιχειρήσεων αφού απαιτούν λιγότερα χρηματικά κεφάλαια για την ανάπτυξη και χρήση τους σε σχέση με πιο παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης και β) βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των δράσεων κατάρτισης. Γι’ αυτό το λόγο, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ιδιαίτερο συμφέρον να προωθήσουν την ανάπτυξη λογισμικού που αποσκοπεί στη μάθηση είτε μέσα από τη συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού είτε μέσα από συνέργειες με ερευνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις του εξωτερικού. Αυτές οι προσπάθειες για καινοτομία καθώς και η διασπορά ρίσκου και κινδύνων μπορούν να αναδείξουν νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που θα ωφελούσαν την ανάπτυξη του κλάδου των ηλεκτρονικών παιχνιδιών μάθησης και επικοινωνίας και θα ενίσχυαν τις επιχειρήσεις που θα τα χρησιμοποιούσαν. Η δημιουργία τέτοιων ηλεκτρονικών εφαρμογών εκπαίδευσης θα μπορούσε να ενισχύσει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα είχαν τη δυνατότητα να καινοτομήσουν και να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μάθησης και επικοινωνίας ως πυλώνας αναπτυξιακής ώθησης

Σε μια περίοδο που η εκτεταμένη οικονομική κρίση μαστίζει την ελληνική παραγωγική δραστηριότητα και οι προοπτικές ανάπτυξης σημαντικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας καθίστανται ολοένα και περισσότερο δυσχερείς, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μάθησης και επικοινωνίας μπορούν να αποτελέσουν έναν – έστω μικρό – πυλώνα αναπτυξιακής ώθησης για την ελληνική οικονομία. Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους θα μπορούσε να υποστηριχθεί μια τέτοια άποψη είναι οι εξής:

α) Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μάθησης και επικοινωνίας θέτουν συγκεκριμένους επιχειρηματικούς στόχους και μπορούν να αναπτυχθούν ως εργαλεία εκπαίδευσης με σχετικά μειωμένο κόστος. Επομένως, μπορούν να επιτρέψουν τη χάραξη επιτεύξιμων και ρεαλιστικών στρατηγικών ανάπτυξης και επιχειρηματικών σχεδίων για την αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας.

β) Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μάθησης και επικοινωνίας θα μπορούσαν να ενισχύσουν κομβικούς κλάδους για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, όπως η τεχνολογία και η εκπαίδευση. Ειδικότερα, θα μπορούσαν να προωθηθούν συνεργασίες μεταξύ μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων με ανάγκες κατάρτισης και επιχειρήσεων που αναπτύσσουν σχετική τεχνογνωσία στους κλάδους της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών ψυχαγωγικών εφαρμογών που αποσκοπούν στην εκπαίδευση, τη μάθηση και την επικοινωνία.

γ) Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μάθησης και επικοινωνίας μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από τη διεθνή συνεργασία και δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων με αντίστοιχες επιχειρήσεις και ιδρύματα από το εξωτερικό. Μέσα από αυτές τις διεθνείς συνεργασίες, θα μπορούσε να ενισχυθεί η δράση των ελληνικών επιχειρήσεων και εθνικών ερευνητικών ιδρυμάτων οδηγώντας στην ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας.

Υπό αυτές τις προοπτικές, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μάθησης και επικοινωνίας μπορούν να αποτελέσουν πεδία ανάπτυξης συμβάλλοντας στη δυνατότητα αναδιαμόρφωσης της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας και στην τόνωση της αγοράς εργασίας με νέες θέσεις απασχόλησης. Η ελληνική πολιτεία και η επιχειρηματική κοινότητα θα μπορούσαν να ωφεληθούν με την ενίσχυση της ανάπτυξης της αγοράς των ηλεκτρονικών παιχνιδιών μάθησης και επικοινωνίας επενδύοντας, κατά κύριο λόγο, σε υποδομές και ανθρώπινο κεφάλαιο σε αυτό τον κλάδο.

Στις 4,5 και 6 Οκτωβρίου θα συζητηθούν αυτά τα θέματα σε μια εκδήλωση που διοργανώνει η ΠΡΟΜΕΑ με κύριο στόχο να παρουσιαστούν τα επιτεύγματα, οι εμπειρίες και οι προοπτικές μεγάλων ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στον τομέα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών μάθησης και επικοινωνίας. Εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στο διαδικτυακό κόμβο www.exelia.gr/workshop.

*Η ΠΡΟΜΕΑ είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών στην κατάρτιση και στην εκπαίδευση.

www.kathimerini.gr

Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων