Ενδυνάμωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας Σχολείου – Γονέων

Η λειτουργία του σχολείου τα τελευταία δύο χρόνια σε συνθήκες πανδημίας και τηλεκπαίδευσης έθεσε περιορισμούς και εμπόδια στην ουσιαστική ενημέρωση των Γονέων/Κηδεμόνων αλλά και στην επικοινωνία και συνεργασία με τους Εκπαιδευτικούς και τη Διοίκηση του σχολείου.
Κύριος στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση της επικοινωνίας και συνεργασίας των Γονέων και Κηδεμόνων με το σχολείο μέσω της αξιοποίησης διαύλων ψηφιακής επικοινωνίας αλλά και της εξοικείωσης των Γονέων με τους νέους θεσμούς και τις υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του σχολείου τα τελευταία χρόνια.
Το σχέδιο αυτό δράσης σχεδιάστηκε και υλοποιείται από τους Εκπαιδευτικούς κ.κ. Χρονόπουλο Θεμιστοκλή (tchrono@sch.gr) και Ξούλου Παναγιώτα και εντάσσεται στα πλαίσια του νέου νόμου για την Αξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας.

Οι ενέργειες που σχεδιάστηκαν και θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος είναι οι παρακάτω:

» Γνωριμία και εξοικείωση των Γονέων και Κηδεμόνων με τις βασικές υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου προς τους μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Ηλεκτρονική Τάξη
 • Webex
 • Ιστολόγια
 • MySchool
 • Προσωπικά δεδομένα
» Παρουσίαση και συνδιαμόρφωση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας
» Γνωριμία και επικοινωνία με τους νέους θεσμούς του σχολείου:
 • Σύμβουλο Σχολικής Ζωής
 • Κοινωνική Λειτουργό
 • Σχολική Ψυχολόγο
 • Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής
Ημερολόγιο ενεργειών και συναντήσεων
 • Τετάρτη 2/3/2022 Εισαγωγή – Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης                                                  Αρχείο
 • Τετάρτη 2/3/2022 Ερωτηματολόγιο εισόδου για Γονείς και Κηδεμόνες             Ερωτηματολόγιο εισόδου
 • Δευτέρα 2/3/2022  Δημιουργία ιστολογίου για την υποστήριξη της δράσης                             Ιστολόγιο δράσης
 • Τετάρτη 9/3/2022 Εισαγωγή – Παρουσίαση της Δράσης                                                                 (Επαναληπτική)
 • Τετάρτη 23/3/2022 Υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου – Ψηφιακό Σχολείο         Αρχείο
 • Τετάρτη 6/4/2022 Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου                                               Αρχείο
 • Τετάρτη 13/4/2022 Παρουσίαση του ρόλου της Σχολικής Ψυχολόγου και της Κοινωνικής Λειτουργού στην  λειτουργία του σχολείου 
 • Τετάρτη 18/5/2022 Παράλληλη Στήριξη και Τμήματα Ένταξης (Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής)
 • Δευτέρα 23/5/2022   Ερωτηματολόγιο εξόδου