ΑΛΛΑΓΕΣ στο Μηχανογραφικό Δελτίο
που θα συμπληρώσουν φέτος οι υποψήφιοι για τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ
της χώρας ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Παιδείας. Το έντυπο θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του υπουργείου (www. ypepth.gr). Τo Μηχανογραφικό
Δελτίο θα έχει τις ακόλουθες μεταβολές σε σύγκριση με το περυσινό. Περισσότερα...

1Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιοθα λειτουργήσουν
τα παρακάτω τμήματα, τα οποία λειτουργούσαν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2009-2010 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:

α) Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, στο 4ο και στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

β) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, στο 5ο
Επιστημονικό Πεδίο.

γ) Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος
και Νέων Τεχνολογιών, στο 1ο και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

2Στις στρατιωτικές σχολές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας προστίθενται τα
παρακά τω τμήματα:

α)Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυναςτης Σχολής
Ικάρων, το οποίο εντάσσεταιστο 2ο και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

β) Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων, η οποία εντάσσεται στο 2ο και στο 4ο
Επιστημονικό Πεδίο.

3Κατάτμηση του Τμήματος Ιταλικής και
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας:

α) Τμήμα Ιταλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας, το οποίο παραμένειστο 1ο Επιστημονικό Πεδίο.

β) Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το οποίο παραμένειστο 1ο
Επιστημονικό Πεδίο.

4Τα παρακάτω τμήματα μετονομάζονται ως
ακολούθως:

α)Το Τμήμα Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών, που ανήκει στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο,
μετονομάζεται σε Τμήμα Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης. β) Το Τμήμα
Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου
Πειραιά, που ανήκει στο 2ο και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο,
μετονομάζεται σε Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων.

5Από το
ακαδημαϊκό έτος 2010-2011η ένταξη των παρακάτω τμημάτων σε
Επιστημονικά Πεδίαμεταβάλλεται ως ακολούθως:

α) ΤοΤμήμα
Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, εκτός
από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, εντάσσεται και στο 2ο Επιστημονικό
Πεδίο.

β) Τα παρακάτω τμήματα ΤΕΙ θα παραμείνουν στο 5ο
Επιστημονικό Πεδίο και επιπλέον θα ενταχθούν στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο:

· Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην
Οικονομία του ΤΕΙ Μεσολογγίου.

· Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής
στη Διοίκηση και στην Οικονομία του ΤΕΙ Πάτρας (με έδρα την Αμαλιάδα).

· Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην
Οικονομία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (με έδρα τη Λευκάδα).

· Τμήμα
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας (με έδρα τα Γρεβενά).

6Από το ακαδημαϊκό έτος
2011-2012η ένταξη των παρακάτω τμημάτων σε Επιστημονικά
Πεδίαμεταβάλλεται ως ακολούθως:

α) Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης
Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα διαγραφεί από το 2ο
Επιστημονικό Πεδίο και θα παραμείνει μόνο στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

β) Τα παρακάτω τμήματα ΤΕΙ θα παραμείνουν στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο,
θα διαγραφούν από το 4ο καιθα ενταχθούν και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο: ·
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (με έδρα τη
Φλώρινα).

· Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

· Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας.

· Τμήμα Ζωικής
Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου (με έδρα την Άρτα).

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4563502&ct=1


Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να υποβάλλετε σχόλιο.

Αφήστε μια απάντηση