Δημοσιεύθηκε στην ενότητα 1(1-8), Μαθηματικά α τεύχος

Μετρώ με εκατοστόμετρα

σχολικό βιβλίο εδώ

 

 

 

 

 

Εργασία

Παίρνω το μέτρο ή τη μεζούρα που έχουμε στο σπίτι  μετρώ πέντε αντικείμενα.

Παίρνω το χάρακα και μετρώ 5 μικρότερα αντικείμενα. Σημειώνω στο τετράδιό μου πόσα εκατοστόμετρα έχουν.

Παιχνίδια

 

 

 

περισσότερα εδώ

_