Δημοσιεύθηκε στην ενότητα 1(1-8), Μαθηματικά α τεύχος

Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ

σχολικό βιβλίο εδώ

Ποια βήματα ακολουθώ για να λύσω ένα πρόβλημα;

 

Παιχνίδια

 

περισσότερα εδώ

_