Χάρτης σχολείου

Ενσωματώστε τον χάρτη του σχολείου σας στο ιστολόγιο σας.

Για να το επιτύχετε αυτό κάντε το εξής:

  1. Μεταβείτε στο https://maps.sch.gr
  2. Με την χρήση των εκεί φίλτρων εντοπίστε το σχολείο σας στον χάρτη.
  3. Κάντε δεξί κλικ πάνω στο σχολείο και απο το αναδυόμενο παράθυρο αντιγράψτε το ‘Αντιγραφή Συνδέσμου’.
  4. Επιστρέψτε στη διαχείριση του ιστολογίου σας και μεταβείτε στη δημιουργια/επεξεργασία άρθρου ή σελίδας (π.χ. σελίδα Επικοινωνία)
  5. Κάντε επικόλληση του συνδέσμου που αντιγράψατε.
  6. Πατήστε το κουμπί ‘Δημοσίευση’ ή ‘Ενημέρωση’ του άρθρου/σελίδας.

Ο χάρτης του σχολείου θα εμφανιστεί ενσωματωμένος μέσα στο άρθρο/σελίδα σας.

 

Αφήστε μια απάντηση