Ηλεκτρομαγνητισμός

Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού Faraday

Παίξτε με έναν ραβδόμορφο μαγνήτη και με πηνία για να μάθετε σχετικά με τον νόμο του Φάραντέι. Μετακινήστε έναν μαγνήτη κοντά σε ένα ή δυο πηνία για να ανάψετε έναν λαμπτήρα. Δείτε τις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου. Ένας μετρητής δείχνει τη κατεύθυνση και την ένταση του ρεύματος. Δείτε τις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου ή χρησιμοποιήστε τον μετρητή για να δείξετε την κατεύθυνση και την ένταση του ρεύματος. Μπορείτε ακόμη να παίξετε με ηλεκτρομαγνήτες, με γεννήτριες και μετασχηματιστές! (αρχείο Java από τη σελίδα Phet Colorado)

Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού Faraday

Νόμος του Faraday

Ανάψτε μια λάμπα χρησιμοποιώντας έναν μαγνήτη. Επίδειξη του Νόμου του Φαραντέι (αρχείο Html από τη σελίδα Phet Colorado)

Ηλεκτρικά Φορτία & Πεδία

Μετακινήστε τα σημειακά φορτία στο χώρο και δείτε το ηλεκτρικό πεδίο, τις τάσεις, τις ισοδυναμικές γραμμές κτλ. (αρχείο Html από τη σελίδα Phet Colorado)