Ο στόχος του προγράμματος Artful Thinking (http://www.pz.harvard.edu/tc/)είναι η σκέψη να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τη σκέψη τους μέσω δράσεων  και δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν τη στοχαστική μάθηση μέσω της Τέχνης (ζωγραφική μουσική κ.α). Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης μπορεί να γίνει αξιοποίηση έργων ζωγραφικής και μουσικής όπως αναφέρεται και στο καινούριο πρόγραμμα σπουδών του Νέου Σχολείου. Παρακάτω παρατίθεται το τραγούδι «Light Is in the Air» που είναι βασίζεται στην ιουδαική γιορτή Hanuka σε μία όμως rap εκτέλεση πολύ πετυχημένη που έχει φτάσει να είναι σε πολύ υψηλή θέση. Το τραγούδι μπορεί να αξιοποιηθεί στην τάξη ζητώντας από τους μαθητές να εντοπίσουν τα θρησκευτικά στοιχεία του τραγουδιού όπως παρουσιάζονται μέσα από το video είτε να κάνουν και οι ίδιοι μία μελοποίηση κάποιου απόσπάσματος σε rap ή Hip Hop.