Λίγα λόγια για ‘μένα

Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη

 • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης (1998).
 • Πιστοποίηση (ΤΠΕ 1) Δεξιοτήτων και Γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίες και Επικοινωνιών (2005)
 • Πιστοποίηση (ΤΠΕ 2) στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία (2010)
 • Πιστοποίηση MOUS στα αντικείμενα Microsoft Word 2000 Expert, Microsoft Excel 2000 Expert Certified Web Designer, Certified Graphics Designer (2008).
 • Πιστοποιήσεις ECDL στα αντικείμενα: Επεξεργασία Κειμένου, Υπηρεσίες Διαδικτύου, Υπολογιστικά Φύλλα, Χρήση του Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (2007)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Magister Artium, Επιστήμες της Αγωγής (Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική).

 

Επαγγελματική πείρα

Από 01/09/2001 Έως και σήμερα έχω εργαστεί στο 8/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου Νάξου (ως προσωρινά τοποθετημένος) και από 1/9/2002 και έπειτα στο Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου. Τα τελευταία 3 διδακτικά έτη εκτελώ και χρέη Διευθυντή του Δ.Σ. Βίβλου Νάξου

Τα Σχολικά Έτη 2003-04 και 2004-05 παράλληλα εργαζόμουν και ως ωρομίσθιος καθηγητής Πληροφορικής στο Δ. Σ. Βίβλου.

Το Σχολικό έτος 2001-02 εργάστηκα ως  Καθηγητής Πληροφορικής στο Ι.Ε.Κ. Νάξου, ως Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής, διδάσκοντας τα αντικείμενα: Χρήση τοπικών δικτύων Α΄ εξάμηνο και Εισαγωγή στην Πληροφορική Β΄ Εξάμηνο για 196 ώρες συνολικά.

Τα έτη 2003, 2005, 2006, 2007 και 2010 δίδαξα ως επιμορφωτής στην Εισαγωγική Επιμόρφωση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών το αντικείμενο των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, για τα ΠΕΚ Πειραιά (συνολικά 29 ώρες). Επίσης, το 2007 συμμετείχα ως επιμορφωτής στο πρόγραμμα του ΟΕΠΕΚ με θέμα: «Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη της Κριτικής Σκέψης» διδάσκοντας Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (6 ώρες).

Το 2012 συμμετείχα ως επιμορφωτής στις εργασίες της Επιμορφωτικής Ημερίδας του Σχολικού Συμβούλου 3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Κυκλάδων με θέμα “ Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία” (6 ώρες).

Τέλος το 2012-13 (από 22/10/12 έως 7/4/13) συμμετείχα ως επιμορφωτής στο εξ αποστάσεως σεμινάριο που διοργανώνει η Διεύθυνση Α/θμίας και Β/θμίας Εκπ/σης Ν. Αιγαίου με θέμα «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία Ι» με διάρκεια 110 ώρες και το σχολικό έτος 2013-14 (από 14/10/2013-6/4/2014)  στο σεμινάριο «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στη διδασκαλία ΙΙ», με διάρκεια 120 ώρες.

 

Εμπειρία και δεξιότητες στη Διαχείριση Ομάδων Εργασίας

 • Έχω συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.6. Ενέργεια 2.6.1 και έχω υλοποιήσει δύο προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως συντονιστής:

«Συζητώντας για την πατάτα της Νάξου» (2002-2003)

«Ο ήλιος με τον άνεμο συναντιόνται και ενώνουν τις δυνάμεις τους», (2004-2005).

 

Επιμορφωτικό Έργο

 • Διδασκαλία στο ΙΕΚ Νάξου το Φθινοπωρινό εξάμηνο, διδάσκοντας το μάθημα Εισαγωγή στην Πληροφορική στην ειδικότητα «Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής», αρ.πρωτ:44/29-1-2001.
 • Διδασκαλία στο ΙΕΚ Νάξου το εαρινό εξάμηνο, διδάσκοντας το μάθημα Χρήση τοπικών δικτύων στην ειδικότητα «Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής», 250/18-6-2001.
 • Επιμορφωτής στο σεμινάριο «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων web 0 στη διδασκαλία Ι», που οργανώθηκε από το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, τη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 110 ώρες, 22/10/2012 έως 7/4/2013, α.α: 19/4875/10-6-2013.
 • Επιμορφωτής στο σεμινάριο «Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων web 0 στη διδασκαλία ΙΙ», που οργανώθηκε από το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, τη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 120 ώρες, 14/10/2013 έως 6/4/2014, α.α.: 619/6898//27-5-2014.
 • Επιμορφωτής στο ΠΕΚ Πειραιά για το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής Δημιουργικής Σκέψης» για 6 ώρες, ΟΕΠΕΚ,
 • Επιμορφωτής στο πρόγραμμα Εισαγωγικές Επιμόρφωσης για Νεοδιόριστους Εκπαιδευτικούς (Α Φάση), το 2003 (αρ. Πρωτ.: 4330/12/10/2004), 2005 (αρ. Πρωτ.: 1698/1/6/2006), 2006 (αρ. Πρωτ.: 768/28-3-2007), 2007 (αρ. Πρωτ.: 4800/21/2/2007), 2010 (αρ. Πρωτ.: 197/9-3-2011), συνολικά 27 ώρες, ΠΕΚ Πειραιά.

 

Δημοσιεύσεις – Συγγραφικό Έργο

Εισηγήσεις – Παρουσιάσεις σε Συνέδρια

 1. ΣΚΑΡΚΟΣ Χ., «Ο Ήλιος με τον άνεμο συναντιόνται και ενώνουν τις δυνάμεις τους. Απόψεις και συμπεράσματα από την υλοποίηση των ΣΠΠΕ», εισήγηση στο 2ο Συνέδριο Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα 2006.
 2. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Γ. – ΣΚΑΡΚΟΣ Χ., «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο δημοτικό σχολείο: Τι πραγματικά κατανοούν οι μαθητές;», εισήγηση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή Συμμετοχή: Επιστήμη και Κοινωνία – Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, Ιωάννινα 2008.
 3. Σκάρκος Χ., Γκερτσάκης Ν., Τέγος Α. & Μαλανδράκης Γ., (2011) Η ανάπτυξη της συναισθηματικής εμπλοκής μαθητών/τριών δημοτικού μέσα από προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Αλεξανρούπολη 15-17 Απριλίου.
 4. Malandrakis, G., Skarkos, C., Gkertsakis, N. & Tegos A., (2011) Changing Greek students? behavioural intentions through formal environmental education programs. Paper presented at the 9th European Science Education Research Association (ESERA) conference, Lyon, France, 5-9 September.
 5. Σκάρκος, Χ., (2013) Διερεύνηση της Γεωμετρική Σκέψης των Αποφοίτων του Δημοτικού: Επίπεδα Van Hiele και Διδακτική Προσέγγιση με Λογισμικό Δυναμικής Γεωμετρίας, εισήγηση στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ – Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Σύρος, 21-23 Ιουνίου.
 6. Σκάρκος,Χ., Βιντζηλαίος,Ν., Κλουβάτος,Κ., Τζιμόπουλος,Ν., (2015) Επιμορφώνοντας τους Γονείς στις ΤΠΕ Με το Μεικτό Μοντέλο Μάθησης, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος, 26-28 Ιουνίου.

Εισηγήσεις Παρουσιάσεις σε Ημερίδες

 1. Χρήστος Σκάρκος & Νικόλαος Βιτζηλαίος (2014) «Η ασφάλεια στο διαδίκτυο. Δυνατότητες και Κίνδυνοι του διαδικτύου», Εισήγηση – Παρουσίαση  στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο (χωρίς πρακτικά) με θέμα: «Μεγαλώνοντας Υγιή & Ευτυχισμένα Παιδιά… επενδύουμε σ’ ένα καλύτερο Αύριο», Νάξος, 2-4 Απριλίου.
 2. Χρήστος, Σκάρκος, (2016), «Βιωματική μάθηση και διδασκαλία: Εμπειρίες από την υλοποίηση βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου», Εισήγηση – Παρουσίαση στην 1η Ημερίδα Βιωματικής Εκπαίδευσης με θέμα «Βιωματικά Προγράμματα και η Συμβολή τους στην Εκπαίδευση», Αθήνα, 30 Μαρτίου.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων