Ευχαριστήριο για τον εθελοντισμό των μαθητών μας

Ευχαριστούμε πολύ τους μαθητές μας του Α’ Κύκλου Μυλωνά Χάρη και Aleks Spaho για την κοπή των χόρτων στον προαύλιο χώρο του σχολείου!