Δραστηριότητες – Ιδέες

Η μαθησιακή αξιοποίηση του Σχολικού Κήπου

Ο σχολικός κήπους αποτελεί:

  • πεδίο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
  • εποπτικό μέσο για τα διδακτικά αντικείμενα
  • χώρος πειραματισμού

Μέσω της συνεργατικής και βιωματικής μάθησης πραγματώνεται :

  • εξοικείωση και γνώση για την καλλιέργεια
  • ανάπτυξη της δημιουργικότητας
  • ενίσχυση της φαντασίας και της αισθητικής

Υποσελίδες