Μηνιαία Αρχεία: Σεπτέμβριος 2012

T/F History Quiz Class A`

This is a history quiz: 1. Rameses II ruled Rome for sixty seven years.    T/F 2.  Hadrian was the famous gladiator who had a beard.   T/F 3. Egypt was arich country because of the Pyramids.   T/F 4. There were three … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε