ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΜΕΤΡΙΚΗ

Η Λατινική μετρική έχει αρκετά κοινά στοιχεία με την Ελληνική. Στο θέμα όμως της προσωδίας παρουσίαζει αρκετές δυσκολίες δεδομένου ότι δεν έχει σε σταθερή θέση μακρά και βραχέα φωνήεντα, αλλά η ποσότητά τους εξαρτάται από την κλιτική μορφή της λέξεως. Δείτε το πιο κάτω άρθρο και θα βοηθηθείτε στην κατανόηση των βασικών κανόνων προσωδίας στην […]

Όλο το άρθρο