Την Δευτέρα 13/1 πήγαμε στο εργαστήριο φυσικής. Φτιάξαμε μία πειραματική διάταξη από σιδερένιους δοκούς και μια φωτοπύλη. Η φωτοπύλη ήταν τοποθετημένη έτσι ώστε να περνά ανάμεσα στους πόλους της μια σφαίρα κατά τη διάρκεια της πτώσης. Έτσι ξεκινήσαμε το πείραμα. Είχαμε γνωστή τη διάμετρο της σφαίρας, με τη βοήθεια της ζυγαριάς βρήκαμε τη μάζα του. Έπειτα μετρήσαμε την απόσταση μεταξύ της φωτοπύλης και του σημείου ρίψης της σφαίρας. Η φωτοπύλη μας έδινε το χρόνο που χρειάζεται για να περάσει η σφαίρα ανάμεσα από τους δέκτες της φωτοπύλης. Με αυτά τα δεδομένα μπορέσαμε και υπολογίσαμε τη μέση ταχύτητα της σφαίρας, την κινητική, την δυναμική της ενέργεια καθώς και τη μηχανική ενέργεια από το άθροισμα των παραπάνω και τέλος μπορέσαμε να υπολογίσουμε και την επιτάχυνση της βαρύτητας. Το πείραμα ήταν σχετικά εύκολο και αρκετά ευχάριστο, όλοι δούλεψαν με ζήλο και πολύ προσεκτικά. Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι ομάδες είχαν πολύ μικρό σφάλμα σε όλες τις μετρήσεις.