Στην προσεχή μας συνάντηση θα ολοκληρώσουμε την εργαστηριακή άσκηση με τίτλο : «Ποιότητα Γάλακτος» προχωρώντας στον ογκομετρικό προσδιορισμό της οξύτητας του. Δείτε αναλυτικά το φύλλο εργασία στο οποίο θα δουλέψουν οι μαθητές παρακάτω..

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ της ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Η οξύτητα του γάλακτος εκφράζεται με την περιεκτικότητα του γάλακτος σε οξέα και συγκεκριμένα γαλακτικό οξύ μιας και υτό είναι το κύριο οξύ του γάλακτος.
Με την ογκομετρική μέθοδο θα συνπροσδιορίσουμε όλα τα οξέα του γάλακτος αλλά θα κάνουμε την παραδοχή ότι το γάλα περιέχει μόνο γαλακτικό οξύ και θα εκφράσουμε την οξύτητα σε περιεκτικότητα % w/v του γαλακτικού οξέος στο γάλα.
Ογκομέτρηση διαλύματος που περιέχει οξύ (γάλα) με πρότυπο διάλυμα βάσης (ΝαΟΗ 0,4% w/v) με δείκτη φαινολοφθαλεϊνη .

H χημική αντίδραση που λαμβάνει χώρα κατά την προσθήκη του προτύπου διαλύματος ΝαΟΗ (0,4% w/v) στο γάλα που περιέχει γαλκτικό οξύ είναι… η γνωστή εξουδετέρωση!
οξυ + βάση αλάς + νερό
CH3CH(OH)COOH + NaOH CH3CH(OH)COONa + H2O
Προσθέτοντας τη βάση σταγόνα- σταγόνα από την προχοϊδα στο γάλα που έχετε προσθέσει δείκτη φαινολοφθαλεϊνη, (άχρωμη σε όξινο περιβάλλον και ροζ-φούξια σε βασικό περιβάλλον), το διάλυμα γάλακτος θα χρωματισθεί ρόζ με την πρώτη σταγόνα που δεν θα αντιδράσει – μιας και θα έχει καταναλωθεί όλη η ποσότητα του οξέος). Αυτό μας υποδεικνύει το τέλος της αντίδρασης ή αλλιώς ότι αντέδρασε όλη η ποσότητα του γαλακτικού με όση ποσότητα ΝαΟΗ έχω προσθέσει από την προχοϊδα.

Βλέπε Πειραματική διαδικασία
Υπολογισμοί
Το γαλακτικό οξύ που περιέχεται στα 25 mL γάλακτος που έχω στην κωνική φιάλη αντέδρασε με τον όγκο διαλύματος που καταναλώθηκε από την προχοϊδα μας
Oγκος διαλύματος ΝaOH 0,4% w/v που καταναλώθηκε ……………………………….. mL
Μάζα ΝαΟΗ που περιέχεται στον παραπάνω όγκο ……………………………………g
H συνταγή (στοιχειομετρία) της χημικής αντίδρασης λέει:
Για κάθε 90 g γαλακτικού οξέος χρειάζονται 40 g NaOH για να αντιδράσουν
Υπολόγισε τη μάζα του γαλακτικού οξέος που αντέδρασε με το διάλυμα ΝαΟΗ που πρόσθεσες απο την προχοϊδα σου.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Αρα
Σε 25 mL γάλακτος υπάρχουν ……………………………….. g οξέων (γαλακτικού οξέος)
Ποια είναι η % w/v περιεκτικότητα του γάλακτος;…………………………………………..

Πειραματική διαδικασία
1. Μεταφέρεις 25 mL γάλακτος σε κωνική φιάλη των 250 mL.
2. Προσθέτεις 2-3 σταγόνες δείκτη φαινολοφθαλεϊνης
3. Προσθέτεις σταγόνα σταγόνα από το πρότυπο (γνωστης συγκέντρωσης) διάλυμα ΝαΟΗ από την προχοϊδα μέχρι η μια σταγόνα να αλλάξει το χρώμα σε ροζ. (Αν το χρώμα εξαφανιστεί πρόσθεσε άλλη μια – δυο σταγόνες μεχρι το χρώμα να διατηρείται για τουλάχιστον 1 min)
4. Υπολόγισε την κατανάλωση ΝαΟΗ (Vτελικό- Vαρχικό)
5. Επανάλαβε την ογκομέτρηση 2 φορές και κατασκεύασε στο τετράδιο ένα πίνακα για τα αποτελέσματα των 3 πειραμάτων
6. Στους υπολογισμούς σου (όγκος διαλύματος που καταναλώθηκε) να χρησιμοποιήσεις τη μέση τιμή των μετρήσεων που απέχουν < 0,5 mL.